تعدادی از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و تنی چند از متصدیان واحدهای صنفی در نقاط مختلف کشور به طور جداگانه از مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت به دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت ادرای شکایت کردند.

تعدادی از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی  و تنی چند از متصدیان واحدهای صنفی در نقاط مختلف کشور به طور جداگانه از مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت به دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت ادرای شکایت کردند.

به گزار خبرنگار دبنا در شکایت این افراد چهار مورد مطرح شده است و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار صدور حکم و پیگیری قضایی اجرای احکام صادره شدند.

در شکایت شاکیان توقف نظریه مشورتی مجلس شورای اسلامی که از سوی مرکز اصناف و بازرگانان تبدیل به بخشنامه اجرای شد، ابطال بخشنامه های مرتبط با نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی ، اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی  در تمام شهر های کشور از جمله تهران ،مشهد، اهواز و اصفهان و اتحادیه های صنفی  اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران از مهمترین موارد درخواستی شاکیان است.

  • نویسنده : همت الله شکری –خبرنگار پایگاه خبری دبنا
  • منبع خبر : خبرگزاری "دبنا"