درپی تبعیض آشکار وزارت صمت و استانداری تهران در اجرا نکردن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام نظام صنفی به نفع عده ای خاص در اصناف و اجرای همین قانون در شهرستانهای کشور جمعی از فعالان صنفی از وزارت صمت شکایت به دوان عدالت اداری بردند و ثبت کردند.

به گزارش خبرنگار “دبنا” تبعات اجرا نکردن رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در تهران ازسوی استاندرای تهران و وزارت صمت موجب بروز شایعاتی شد که از ان به عنوان تبعیض در میان تهران و اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و بقیه  بیش از ۸هزار اتحادیه در کشور عنوان می شود.

با اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شهرستانها تاکنون بیش از ۲۰۰ هیات مدیره جدید روی کار آمدند اما استمرار طلبان در تهران که تحت حمایت استانداری تهران و وزارت صمت هستند حتی یک اتحادیه شهر تهران هنوز مشمول رای هیات عمومی دیوان تا الان نشدند و همه با قدرت بر مسند ریاست هستند وعلی رغم اینکه بیش از ۶۰ رییس و هیات مدیره اتحادیه اعتبار نامه هایشان تمام شده است به کارشان ادامه می دهند.

تبعیض آشکار وزارت صمت میان تهران و شهرستانها موجب شد چندین فعال صنفی اعلام شکایت کنند  که جدیدی ترین شکایت هم روز یکشنبه هفته جاری از سوی چند فعال صنفی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید تا شاید در اجرای قانون دیوان عدالت اداری جلوی تبعیض آشکار را بگیرد.

هرچند که استمرار طلبان چندی قبل به سراغ معاون اول قوه قضاییه رفتند تا به نفع خودشان نامه ای بگیرند.

  • نویسنده : همت الله شکری –خبرنگار پایگاه خبری دبنا
  • منبع خبر : خبرگزاری "دبنا"