شنیده شده است یک نماینده مجلس شورای اسلامی به حامی خودش که رییس اتاق اصناف یک کلانشهر می باشد وعده داده است رای هیات عمومی دیوان را ابطال خواهد کرد.

بر اساس شنیده های خبرنگار “دبنا”، جلسه ای در اتاق اصناف کلانشهر منطقه مرکزی کشور برگزار شد و رییس اتاق اصناف این کلانشهر که ماههاست بدون اعتبار نامه همزمان عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف است برای نشا ندادن قدرتش تماس تلفنی با نماینده مردم شهرش در مجلس شورای اسلامی برقرار کرد و در این تماس تلفنی نماینده خانه ملت و قوه مقننه به رییس اتاق اصناف قول می دهد طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی مدنظر اتاق اصناف ایران را به صحن علنی آورد وبا مصوب کردن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موجبات ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای را فراهم کند و موجب شود رییس اتاق اصناف شهرش به ریاست ادامه دهد.

در این خصوص نکاتی لازم به یاد آو ریست که برای روشن شدن افکار عمومی صنفی کشور و کلانشهر مدنظر بیان می داریم:

۱ – رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به هیچ وجه واز سوی هیچ فردی طبق قانون ابطال نمی تواند شود و متصدیان واحدهای صنفی مواظب باشند که این بازی است که استمرار طلبان برای ایجاد ترس در دل متصدیان صنفی بیان می دارند.

۲- چرا یک نماینده مجلس شورای اسلامی اجازه می دهد که عده ای از نام او برای نشان دادن قدرت و ترساندن مردم استفاده کنند تا از این طریق به ادامه ریاست غیر قانونی اش بپردازد؟

۳ – اصلا در برنامه صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی وجود ندارد.

۴- کسب اطلاع کردیم دلیل انتشار این شایعه آن است که مقرر است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلانشهر مذکور اجرا شود رییس اتاق اصناف  مذکور هم برای اینکه بتواند زمان بخرد و نگذارد انتخابات اتحادی ههای صنفی برگزار شود با این تماس تلفنی قدرت نمایی کرد.

۵- چرا روسای اتحادیه های صنفی که هرجا به نفعشان است خواستار اجرای قانون می شوند اما وقتی قانون می خواهد هیات مدیره های صنفی جوان شوند اینها مقاومت می کنند؟

۶- با اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بیش از ۴۵ هزار عضو هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشور در دولت سیزدهم پوست انداخته و جوان می شوند و می توان امیدوار بود که منویات مقام معظم رهبری در خصوص جوانگرایی مدیران کشور اجرا شود.

برای نماینده مورد نظر در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و رییس اتاق اصناف کلانشهر مور د نظر هم  سلامتی و عمل به منویات مقام معظم رهبری و عمل به نص صریح قانون بدون بروز تبعیض در میان اتحادیه های صنفی و شهرستانهای کشور را آرزومندیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری