اولین جلسه بررسی بازتاب نمایشگاه تهران مدکس با حضور جناب آقای دکتر آقامحمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، ابوالقاسم شيرازى ریاست اتحادیه پوشاک تهران، جناب آقای دکتر فقیهی مشاور اقتصادی اتحادیه همراه با تعدادی از بنگاه های تولیدی مشارکت کننده در نمايشگاه مذكور در محل وزرات […]

اولین جلسه بررسی بازتاب نمایشگاه تهران مدکس با حضور جناب آقای دکتر آقامحمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، ابوالقاسم شيرازى ریاست اتحادیه پوشاک تهران، جناب آقای دکتر فقیهی مشاور اقتصادی اتحادیه همراه با تعدادی از بنگاه های تولیدی مشارکت کننده در نمايشگاه مذكور در محل وزرات صمت روز ٥شنبه مورخ ٢٩ مهرماه برگزار شد.
دکتر آقامحمدی ضمن ابراز رضایت از نمایشگاه، حمایت همه جانبه خود را برای رشد و توسعه صنعت پوشاک اعلام نمود.