تعدادی از متصدیان واحدها واعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستانهای کشور در پی تبعیض در انتخابات هایت مدیره از سوی وزارت صمت طی ده ماه گذشته به دیوان عدالت ادرای شکایت کردند که در یکی از شعبات این شکایت ها ثبت شد.

به گزارش خبرنگار ” دبنا”طی ده ماه اخیر هیات مدیره بیش از ۱۰۰ اتحادیه در نقاط مختلف کشور با اجرای رای هیات عمومی دیوان حذف وبه جای آنها افراد جدیدی عضو هیات مدیره ورییس اتحادیه شدند. اما در کلانشهرها و به خصوص اتحادیه اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران وتهران قانون انتخابات اجرا نشد.

در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون طی دو مرحله دو طرح به شماره های ۴۳۳ و۵۵۰ در قالب امضای نمایندگان برای باق ماندن هیات مدیره اتحادی ه های صنفی برای مادام العمر در سمت ریاست هیات مدیره در مجلس شورای اسلامی تهیه و آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود هرگز این دوتا طرح موفق نشدند نظر اکثریت نمایندگان مجلس انقلابی را جلب کنند درنتیجه از دور خارج شدند هرچند که هم اکنون شهباز حسنپور ذییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برای بار سوم تلاش دارد تا این طرح را به صحن علنی ببرد تا روسای اتحادیه های برای همیشه بمانند وجوانا دیگر امیدی به مدیریت صنفی در کشور نداشته باشند.

علی رغم این اتفاقات گروهی تحت عنوان نمایندگان اصناف اتاق اصناف ایران طی ملاقاتی با معاون اول قوه قضاییه ایشان را مجاب کردند تا برای سه ماه انتخابات را به تعویق بیندازد تا آنها بتوانند رای مادام العمری ریاست بر اتحادیه های صنفی را از مجلس شورای اسلامی بگیرند این در حالی است که بیش از ۱۰۰ اتحادیه این قانونی که معاون اول قوه قضاییه جلوی اجرای آن را گرفته است به مرحله اجرا درآمد.

در پی نامه معاون اول قوه قضاییه دهها متصدی واحد صنفی واعضای هیات مدیره درشهرستانها که مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند از تبعیض وعدم اجرای قانون در کلانشهرها وموارد دیگر از وزارت صمت به دیوان عدالت ادرای شکایت کردند واین شکایت ها در یکی ازشعبات دبوان عدالت ادریا ثبت و اماده رسیدگی است.

  • منبع خبر : همت الله شکری اطاقسرا