تعداد نماینده مدافع طالبان قدرت در اصناف برای اینکه دوستانشان مادام العمر بر صندلی ریاست مانده واز رانت مدیریتی بهره ببرند طرح استفساریه دفاع از آنها را امضا کردند. طرحی که باعث می شود جوانان فعال صنفی برای همیشه از چرخه مدیریتی کشور حذف شوند. مردم به خوبی اسامی این نمایندگان را به خاطر می سپارند.

تعداد زیادی از نمایندگان مجلس انقلابی با رای منفی با طرح استفساریه در مجلس شورای اسلامی نشان داند که به طور جدی دنبال ریشه کردن رانت مدیریتی در اصناف هستند

براساس آنچه که از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تا الان رخ داده است واقعیت محض وآشکار این است که جمع زیادی از نمایندگان انقلابی در مجلس شورای اسلامی تصمیم جدی برای مبارزه با ریشه کن کردن رانت مدیریت در هربخش اعم از دولتی و خصوصی و تعاونی ها دارند ودراین راه همگام با دولت سیزدهم حرکت می کنند واسیر لابی های پربار وگسترده طالبان قدرت در اصناف نمی شوند.

بعد از آنکه طرح شماره ۴۳۳ استفساریه از جمع در مجلس رد شد حالا با کمک رییس فراکسیون مجلس شوریا اسلامی طرح استفساریه با تصویب در کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با رای بالای نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد.

تعداد زیادی از نمیندگان مجلس شوری اسلامی بسیار منطقی بوده ومعتقدند هرکسی در هراتحادیه ای دو دوره رییس یا عضو هیات مدیره بوده است دیگر در هیچ اتحادیه ای تحت هیچ عنوانی نباید عضو هیات مدیره شود زیرا اگر طرح و برنامه ای داشته باشد ۸سال فرصت مناسبی است که حداقل یک برنامه را اجرا کند نه اینکه فقط دنبال رانت مدیریتی برای خودشان باشند و اگر استفساریه مطرح وماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوبه سال ۹۲ تضعیف می گردد منجر به ایجاد فساد ورانت خواری می شود.

باید قبول کرد که این حرف بسیار به جا ودرست است واگر لابی گسترده استمرار طلبان اصناف جواب ندهد طبق نامه ای که از معاون اول قوه قضاییه گرفتند باید صندلی ریاست رابراساس تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بلافاصله وحتی بدون برگزاری انتخابت تحویل بدهند وبروند.

ما از همین الان می گوییم که لذت رانت قدرت ومدیریت در اصناف به قدری برایشان برخورداری مالی و معنوی دارد که بازهم به بهانه های دیگر تا زمان برگزاری انتخابات اتاق اصناف در ۳۱ اردیبهشت ماه سال بعد هم می مانند واین وسط انتظار می رود قوه مقننه ومسولان اجرای با صلابت مقابل زیاده خواهی استمرار طلبان ایستادگی کنند.

آیا زیبنده تر نیست نمایندگان مجلس انقلابی که دنبال استفساریه برای ماندن طالبان قدرت در اصناف هستند به دنبال اجرای بی نقص وبدون تشکیک قانونی باشند که در مجلس شورای اسلامی با کارکارشناسی تصویب شده است؟

از نمایندگان مجلس انقلابی کهبا درایت و با قدرت صدور مجوز کسب وکار را تسهیل کردند انتظار می رود که پیگیر اجرای بی نقص قانون نظام صنفی باشند تا با پوست اندازی در مدیریت اتحادیه های صنفی شاهد جوانگرایی وبرنامه محوری در اصناف باشیم.

نکته مهمتراینکه اگر استفساریه مدنظر طالبان قدرت در اصناف رای بیاورد باید برگزاری انتخابات در اتحادیه ها واتاق اصناف در کشور را برای همیشه تعطیل کنند مگر اینکه پایان عمر آنها را از صندلی ریاست جدا کند.

  • منبع خبر : همت الله شکری اطاقسرا