قدرت به ظاهر ماورایی روسایی اتحادیه های صنفی تاالان باعث شده است که هیچ نخبه ای توانایی رقابت و ورود به چرخه هیات مدیره و ریاست هیات مدیره آرزوی محال باشد زیرا گردش نخبگان در اصناف ممنوع است. آیا نمایندگان مجلس انقلابی از این موضوع خبردارند؟

آنچه که در جریان طرح استفساریه اصلاحیه برای اصناف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص شد این است که برخی از نمایندگان موافق ماندن مادام العمر اعضا وروسای فعلی اتحادیه های صنفی چندان از تبعات طرحی که امضا کردند خبرندارند.

البته این موضوع علت های زیادی دارد اما مهمترین نقدی که به نمایندگان محترم وزحمتکش وارد است اینکه اگر اعتقاد جوانگرایی وبرنامه محور بودن اصناف وحضور نخبگان در هیات مدیره اتحادی ههای صنفی دارندد چون اطلاعاتی که در خصوص نحوه رای گیری و حضور درانتخابات از سوی هیات مدیره های فعلی به نمایندگان رسید پشت پرده ها بیان نشده است لطفا دقت کنند این استفساریه مانع از اجرای چرخه مدیران در کشور می شود. فردا روزی در سخنرانی هایتان مدام از جوانگرایی در کشور نگویید لطفا.

قبل از هرچیزنمایندگان مجلس شورای اسلامی که به صورت مدام با این عزیزان در تهران واتاق اصناف ایران ودر راهروهای مجلس روبرو هستند  یک سوال از روسا واعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی بپرسند و آن هم اینکه چقدر برای شما منفعت مادی ورانت اطلاعاتی دارد که به هر طریقی می خواهید بمانید وحتی با تشکیک در قانون نظام صنفی سعی دارید برای ماندن بیشتر غیر قانونی زمان بخرید؟

جوابتان را اینگونه خواهند داد که بعد از قسم وآیه قران خوردن بیان می دارند که خسته شدیم وهیچ نفعی ندارد.

واقعا چه کسی باور می کند یک فرد تمام توان وتلاش را بکار ببندد تا غیر قانونی در پست ومقامی نون وآب دار بماند وتازه بعد از سی سالخسته شده و از همان اولی که سال قبل آمد تاالان خسته است اما دل رفتن ندارد.

هیات مدیره اتحادیه های صنفی وریاست اتحادیه سرقفلی دارد و هرگز اجازه نمی دهند نخبگان وجوانان  هرگز وارد این چرخه بشوند واگر کسی هم تاکنون کاندید شد با ترفندهای مختص اصناف مانع از رای گیری جوانان ونخبگان شدند حال چگونه است که نماینده ای در مجلس شورای اسلامی می گوید جوانان به بزرگان اصناف رقابت کنند تا وارد هیات مدیره شوند. به این نماینده زحمتکش عر می کنیم که اصلا فکرش را هم نخبگان وجوانان نباید بکنند مگر اینکه ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بدون هیچ لابی واستفساریه ای وطبق رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای که بسیار هم عادلانه است اجرا شود.

اگر می خواهیم منویات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود نمایندگان مجلس انقلابی فقط و فقط خواستار ماده ۲۲ قانون نظام صنفی شوند ومانع از استمرار و ادامه پادشاهی طالبان قدرت در اصناف شوند وراه را برای فعالیت علمی وبرنامه محور اصناف با حضور افراد جدید باز کنند.

  • منبع خبر : همت الله شکری اطاقسرا- خبرنگار