روسای اتحادیه های صنفی حالا که از عدم اجرای انتخابات و قانون نظام صنفی خیالشان راحت شد به مردم واعضای اتحادیه چنگ ودندان نشان داده وقدرت نمایی می کنند آنها ضمن توهین به نهادهای اجرای ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وپلیس، خود را رییس مطلق صنف معرفی کرده وحاضر به اجرای قانون نیستند.

بعد از کش وقوس های فراوان در خصوص عدم برگزاری انتخابات بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری واجرای قانوین نظام صنفی که تا اینجا رای قوه قضاییه ونص نصریح قانون نظام صنفی با لابی های گسترده طالبان قدرت در اصناف بی اثر شد. حالا شاهد رونمایی از توهین ها و بی توجه ای به بخشنامه ها ورای ها ی کمیسیون نظارت از سوی برخی از روسای اتحادیه های صنفی هستیم که معتقدند وقتی قوه قضاییه ودولت وقوه مقننه حریف آنها نشده است ومادم العمر خواهند ماند به هرطریقی که دلشان بخواهد ومنافعشان حکم کند در اتحادیه فرمانروایی می کنند.

در چندین اتحادیه تهران شاهدیم ومستنداتش هم موجود است که رییس اتحادیه به هیچ بخشنامه ونامه ورای کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران وتهران اعتنای نکرده وهرجور که دلش بخواهد اتحادیه را اداره می کند وحاضر نیست به کسی پاسخ بدهد وجالب اینجاست که نهادهای نظارتی هم فقط تماشاگر بوده واصلا تا این لحظه هیچ اقدام قانوین نکردند. شاید نهادهای نظارتی هم وقتی دیدند نمایندگان مجلس و وزارت صمت وقوه قضاییه نسبت به این تخلفات چشم پوشی کرده واز آنها حمایت می کنند این نهادها چرا وارد عمل شوند.

همچنین رییس اتحادیه دیگری چنان جسور شده که درجمع صد نفره اعضای اتحادیه اش برای اینکه ثابت کند حرف خودش ملاک عمل همه اعضا در اتحادیه باشد واصلا قانون و وزارت صمت وسازمانهای نظارتی استانی و کمیسیون نظارت در کنار اتاق اصناف ایران وتهران در برابرش هیچ کاره هستند واو بیشترازهمه قدرت دارد جملاتی مانند:”آقای دکترسعید ممبینی رییس اتاق آدم بی عرضه ای است.”و یا با مقایسه مجلس انقلابی با مجلس رژیم های سابق این جمله را می گوید” امروزدر مجلس همه دکتر هستند همه قلابیه. یک نفر آدم باسواد بین آنها نیست. ماهم از اعضای اتحادیه رای می گیریم نمایندگان مجلس هم از مردم وهردو در یک سطح هستیم ویا خطاب به پلیس ونیروی انتظامی زحمتکش این جمله را بکار می برند”پلیس اینها می گویند” پلیس شغلش پدر سوخته است فضول است وای به اینکه خودش هم پدر سوخته باشد”.

اینها نمونه ای ازاظهار فضل های جدید روسای اتحادیه های صنفی است که به خیال خودشان لابی های جالب توجه اشان جواب داده است ونمایندگان مجلس نمی گذارند بروند وباید اعضای صنف ومردم گوش به فرمانشان باشند.

هر چند در هفته بعد مستندات کامل این مواردی که در بالا قید شد را مستند منتشر خواهیم کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قائم مقام وزیر صمت ، سرپرست مرکز اصناف و هیات رییسه اتاق اصناف ایران بدانند حنای خودشان هم الان با همین قانون دیگر نزد روسای اتحادیه های صنفی رنگی ندارد وای به حال روزی که اینها با اصلاحیه قانون نظام صنفی مادام العمر ریاست خود را به چشم ببینند.