رییس اتحادیه بعد از یکبارعزل شدن وبا قدرت گرفتن از عدم توجه کمیسیون نظارت وسازمان صمت ونهادی های نظارتی به تخلفات مالی و غیر مالی اش این بار اعضای اتحادیه را در ساعت اداری به ساختمان اتحادیه راه نداد.

یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف پیک موتوری و وانت بار تهران طی تماس تلفنی با خبرنگار “دبنا” گفت: تاکنون یک بار رییس اتحادیه ازسوی کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران عزل شد ولی بار دوم که برگشت در سال جاری با اطمینان از اینکه کسی به تخلفاتش کاری ندارد واتاق اصناف هم بنا به دلایلی که تقریبا برای ماهم مشخص است ار تخلفات مالی وغیرمالی اش این فرد چشم پوشی می کند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه پیک موتوری جزییات تخلفات غیرمالی اش وشکایت هایی که بانوان به اداره نظارت بر امکان عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتند هم گفت اما اضافه کرد: تاکنون ما که ندیدیم به طور مکتوب حتی پلیس با داشتن سند ومدرک با این فرد که معلوم نیست از سوی چه کسی حمایت می شود برخورد کند که اینگونه بی محابا در داخل اتاق ریاست اتحادیه تخلفات اخلاقی مرتکب می شود.

وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه مجلس وقوه قضاییه مانع از برگزاری انتخابات ویا هرگونه تغییر در اتحادیه ها شدند ونمی گذارند قانون نظام صنفی اجرا شود برای این رییس اتحادیه موقعیتی را فراهم کردند که هرآنچه دلش می خواهد در اتحادیه اجرا کند. در آخرین هنرمندی این رییس اتحادیه همین بس که در نهایت بی احترامی به اعضای اتحادیه در ساعت اداری وظهر یکی از روزهای هفته قبل درب ساختمان اتحادیه را بست ارباب رجوع ها رابیرون کردن تا برای خانم حسابدار اتحادیه به دلخواه خودش جشن تولد ویژه بگیرد. در حالی که تاکنون برای کارمندان خانم اتحادیه جشن تولدی نگرفته بود ولی چون تولدش همزمان با حضور حسابرسان اتاق اصناف تهران در اتحادیه بود و نتیجه حسابرسی بر سرنوشتش می تواند موثر باشد معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که ناگهان جشن تولد گرفت.

البته این عضو هیات مدیره اتحادیه پیک موتوری ووانت بار تهران در این گفت وگو از موارد خاص دیگر هم گفت که به دلیل مرتبط بودن با مسایل غیرمالی اش از انتشار آن معذوریم.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه طبق ضوابط خاص اتحادیه داشتن پارکینگ از ضروریات است و جلوی پارکینگ نباید بنر نصب شود ونباید استفاده از پارکینگ اگر استیجاری بوده ومسکونی هم است نباید همزمان استفاده شود. جالب اینجاست که رییس اتحادیه در این خصوص به اعضای اتحادیه اخطار قانونی نظام صنفی می دهد اما فیلمی به دست “دبنا” رسیده است که رییس اتحادیه یک پارکینگ مسکونی که معلوم نیست آیا اجاره نامه دارد یا نه؟ را همزمان هم برای دفتر خودش وهم پارکینگ خودروهای ساکنین منزلی مورد بهره برداری قرارداده است که این موضوع طبق ضوابط خاص اتحادیه منجربه ابطال پروانه کسب می شود ولی چون متعلق به خودش است بازرسان وبازرس اتحادیه از گزارش آن به اتاق اصناف تهران به دلیل اینکه کسی به پروند ه اش رسیدگی نمی کند وهمه از تخلفاتش چشم پوشی می کنند ناامیدشدند وآنها هم رمقی برای انجام فرایند قانونی کارها ندارند.

لازم به ذکر است که تاکنون یک بارهم به طور قاطع مانع از حضور رییس اتحادیه درساختمان اتحادیه شدند که با وساطت پلیس اماکن فعلا رییس اتحادیه است .

در حال حاضر اعضای اتحادیه خواستاررسیدگی فوری وجدی تخلفات مالی واخلاقی رییس اتحادیه هستند تا پس از رسیدگی در کمیته کارشناسی سازمان صمت استان تهران حکم نهایی صادرشود.

همچنین اسناد مربوط به تخلفات قبلی و شکایت رییس اتحادیه از برخی اعضای هیات مدیره به خاطر مسایل اخلاقی و صراحتا اتهام زنا در دادگاه رسیدگی شد وادعای رییس اتحادیه که می خواست با این حربه مدعیان را از دور خارج کند از سوی قاضی پرونده ردشد. از این قبیل واسناد دیگر در” دبنا” محفوظ است.

کاش پلیس اماکن فاتب در خصوص ادعای عضو هیات مدیره این اتحادیه هم توضیح دهد که از خرابکاری ودستکاری عمدی دوربین مداربسته اتاق رییس اتحادیه که محل وقوع تخلفات بود ه است زودتر نتایج رسیدگی را اعلام نمایند.

متاسفانه بعد ازتعویق انتخابات اتحادیه های صنفی در کشور وناتوانی وزارت صمت ومرکز اصناف در اجرای قانون نظام صنفی تخلفات وبی شمار وبی احترامی به مردم به شدت افزایش یافته است که در طول هفته جرای به چند نمونه از این موارد که اسنادش به دبنا رسید اشاره خواهیم کرد.

  • منبع خبر : خبرگزاری دبنا