مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران که بنا به گفته خودش در رسانه ها از اعضای رژیم شاهنشاهی بوده است طی مقایسه ای بین مجلس انقلابی وپلیس نیروی انتظامی با رژیم طاغوت وقبل از آن تاکید کرد : یک آدم با سواد ویک آدم باشعور درمجلس نیست.مدرک نمایندگان قلابی است.

مصطفی قلی خسروی: پلیس شغلش پدر سوخته است
مقام معظم رهبری در بیاناتی که داشتند همیشسه نیروی انتظامی را حافظ ارزشهای اسلامی دانستند و فرمودند: نیروی انتظامی مظهرامنیت واقتدارملی کشور است.
در شرایطی که مقام معظم رهبری ارتقای جایگاه نیروی انتظامی را در افکار عمومی کمک می کند مصطفی قلی خسروی رییس به همراه هیات مدیره اتحادیه در جمع بازرسان اتحادیه مشاوران املاک برای اینکه درخصوص وجود فساد ورانت مثالی برای اعضا بزند پلیس را مثال زده است و گفت: پلیس شغلش پدر سوخته است. فضول است وای به اینکه خودش هم پدر سوخته باشد نور علی النور است. زن جنسش کمی تاقسمتی ابری شیشه خورده دارد وای به اینکه خودش شیشه خورده داشته باشد.
مصطفی قلی خسروی: امروز تومجلس همه دکتر همه قلابیه
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون مشاوران املاک ضعیف است خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: قانون دلالان در سال ۱۳۱۷ نوشته شد این مجلیسان سال ۱۳۱۷کیا بودند که قانون مدنی ودلالان را نوشتند وتو نمی تونی یک واوش را کم وزیاد کنی. تونتونستی یک واو کم وزیاد کنی.
دکتر فلامی !! دکتر فلانی !!امروز تومجلس همه دکترند . همش قلابیه. بروید به هرکسی می خواهید بگویید. وقتی تو نمی تونی .تودرد را شناختی. آقای نماینده مجلس درد را شناختی قانون وضع کن پس این حرفها چیه هرروز می زنی. این حرفها به درد رای آوردن می خورد. تورای ات را آوردی نشستی وحالابه فکر رای چهار سال دیگه ات هستی که داری این حرفها را می زنی.
مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: درد را شناختی قانون تصویب کن. ولی هرروز آقای اقبال شاکری داستان‌سرایی می کند. دکتر هم هست. معلوم نیست دکترایش را از کجا گرفته است. به تحصیلات نیست این دکتر ولیسانس وفوق لیسانس ها که الان می دهند همش قلابیه.
یک نفر آدم با سواد یک نفر آدم با شعور توش نیست. در رسانه ها هم گفتم اینها از بی شعوریست. درد را شناختید قانون تصویب کنید.
مصطفی قلی خسروی: رییس اتاق اصناف بی عرضه است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شناسایی وبستن توکن ۱۲۰۰واحد صنفی مشاوراملاک در کشور که توکن برای معاملات اجاره می دادند در اعتراض به عملکرد اتاق اصناف ایران نسبت به اجازه فعالیت واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف در کشور گفت: دکتر سعید ممبینی آدم بی عرضه ای است.ما ۱۲۰۰ واحد صنفی متخلف را بستیم بعدش به ایشان برخورد. به عوض اینکه بیایید بگوید من از تو متشکرم مرا برداشت ویک آبنبات فروش را جای من گذاشت. این آدم صفایی ( به رییس اتاق اصناف ایران) گفت که اینجا را به من بده اگر ندهی در جلسات هیات رییسه ال می کنم وبل می کنم. خوب این مدیر بی عرضه ایه ومن با اسم می گویم.

است که در این جلسه بیش از ۵۰ نفر از اعضای صنف مشاوران املاک تهران حضور داشتند ودر ابتدای این جلسه در مقدمه سخنرانی مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک از چند نفر نام برد که به دلیل عدم رضایت افراد از انتشار کامل فایل صوتی سخنرانی معذرویم. این نشست برخلاف قانون نظام صنفی با هدف تبلیغات برای کاندیداهای صنف مشاوران املاک جهت حضور در هیات مدیره اتحادیه وبه صورت سفارشی برگزارشد تا بازارسان را مجاب کند برای افرادی که خودش می گوید تبلیغات کرده ورای جمع کنند.

گفتنی است که اسناد این سخنرانی در دفتر این رسانه موجود است.

  • منبع خبر : خبرگزاری دبنا