بسیج اصناف به سبب جایگاه والا وارزشمندی که از منظر مردمی دارد و از مزیت پایگاه اجتماعی نابی که در قلب مردم دارد تاکنون هروقت برای منافع مردم پا پیش گذاشته است نتایج وسند می گوید بسیح اصناف، موفقیت آمیز و بدون تبعیض وبسیار عالی عمل کرده است.

مقام معظم رهبری تاکید دارند که کار خیررا تبلیغ کنید واز انجایی که اهداف بسیج اصناف در نهایت به نفع مردم است وخواست مقام معظم رهبری نیز کمک به منافع مردم است به یاد بیاوریم که اسفندماه سال ۹۸ وسه ماهه اول سال ۹۹ در جریان کرونا در خصوص وسایل بهداشتی در چه وضعی بودیم والان در چه وضعی هستیم.

در همان روزهای سخت اسفندماه ۹۸ وفروردین واردیبهشت وخرداد۹۹ شاهد بودیم که با هماهنگی بسیج اصناف تقریبا اکثر مساجد و پایگاه بسیج در تهران وسراسر کشور بدون گرفتن حقوق وفی سبیل الله اقدام به وتولید ماسک کردند. همانند روزهای جنگ هشت ساله دفاع مقدس بسیجیان جان خود را با سلام وصلوات به کف دست گذاشتند ودر کارگاهی جهادی ماسک تولید می کردند.

بله. درست فکر می کنید.زیاد به مغزتان فشار نیاورید. به قول معروف” معما چو حل گشت آسان شود”

 الان که زنده ایم وداریم فکر می کنیم به آن روزهایی فکر کنیم که از ترس جان کجا بودیم وبه کجا داشتیم فرار می کردیم که اژدهای چندسر نامرئی کرونا ما را با خود نبرد وهمانطور که عزیزان زیادی را ازما گرفت. نمی توانیم تا زنده ایم این روزهای سخت را از ذهن خودتان پاک کنیم وهمینطور که داریم این خاطرات تلخ را مرور می کنیم خودمان را جای بسیجییان بگذاریم که بدون ترس از مرگ در کارگاههای تولید ماسک کنار هم برای سلامت مردم کار می کردند. کاری که اجرش را در عمل از خدا می خواستند وهیچ چشمداتی به ریال ودلار وهیچ گونه خلعت وهدیه ورشوه وپاداش نداشتند ونگرفتند. شوخی نیست صحبت از مردن واقعی بود. فیلم سینمایی نبود که به درد تحلیل کارشناسی متخصصین بخورد همه با آن درگیر بودیم وجان برای ما عزیز شده بود وچه بسیار افراد پولداری که دنبال چند عدد ماسک بودند تا به هرقیمتی بخرند.

آن روزها باردیگر روحیه بسیجی را می دیدیم وباورمان شد که بسیجی وار می توان برمشکلات غلبه کرد. ماسک های که برایش در کشورهای مختلف جهان راهزنی می کردند بسیج تولید می کرد ورایگان به مردمش هدیه می داد. اینگونه بود که با حداقل ها توانستیم به امروز برسیم که خداراشکر زنده باشیم والبته هنوز هم معلوم نیست که کرونا ما راباخود نبرد که اینبار دیگر ناشی از کمبودها نیست بلکه نتیجه سهل انگاری هاست که از خودماست.

کرونا هویت بسیج اصناف را در کشور وبه خصوص تهران برای همگان نمود عینی بخشید.

هنوز بلای کرونا را داریم که مشکل کمبود مرغ در کشور به بحران تبدیل شد ومسولان صلاح دیدند از توان بسیج اصناف برای نظارت استفاده بهینه کنند. الان توزیع مرغ چگونه است البته کاری به قیمت نداریم بلکه شیوه بهره مندی خانوارها از مرغ و پروتیین ودر دسترس گذاشتن محصول ونظارت مستمر شبانه روزی وظیفه بسیج اصناف بود. بازهم موفقیت دیگر را رای بسیج اصناف شاهد بودیم.

بی تعارف با هم حرف بزنیم. تحریم هستیم آن هم چه تحریمی. هرکشوری بود تاالان کمرش نه تنها خم بلکه شکسته بود. زندگی ماشینی ومدرن همراه با تورم ناشی از تحریم نمی گذارد مردم به فکر هم باشیم. خودمان را گول نزنیم. مثلا الان بگویند قرار است فلان کالا دو هفته بعد گران شود مردم هجوم می اورند که احتکار کنند. پس این نشان می دهد که ترسی در وجود مردم نهفته شده است ناشی از تبلیغات رسانه های گروهی بیگانگان است که درکنار کوتاهی رسانه های گروهی داخلی بر جان مردم نشسته است پس اگر می گوییم هوای هم را نداریم الکی ادای خوبان وحامیان مردم را در نیاورید وبگویید نه. من هستم.

بسیج اصناف تا الان نشان داده است از عزیزترین و بهترین هدیه خدا که جانش است برای نفع مردم می گذارد وگذاشته است وهرگز منتی هم نگذاشته وندارد . اما شاید اصناف خوششان نیایید.که بگویم انها از صندلی ریاست و پول هرگز نمی گذرند.

مدعیان خدمت به مردم جان که سهل است. پول ومال که سهل است. از ساده ترین هدیه دولت وحاکمیت به انها یعنی صندلی ریاست حاضر نیستند بگذرند. انها مرگ رابه از دست دادن صندلی ریاست ترجیح می دهند. الان رییس اتحادیه ای را درایم که سکته کرده است راه نمی تواند برود پیر وفرتوت شده است وبا کمک ویلچر اورا می اورند به جای صندلی پشت میز ریاست روی ویلچر می نشیند ولی حاضر نیست برود ودر خانه استراحت کند وعجیب تر اینکه همین شخص دارد تلاش می کند ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باطل شود.!!

تفاوت دودیدگاه روسای اتحادیه ها با بسیج اصناف در تضاد منافع است. بسییج فقط دنبال منافع مردم وآرامش ورفاه مردم است واصلا دنبال پول وصندلی ریاست نییست اما مدعیان خدمت به مردم دنبال منافع شخصی وصندلی ریاست وپول برای ایجاد رانت واعتبار و پول بیشتر هستند.

بی بسیج منافع مردم در خطر است چون طالبان قدرت وصندلی ریاست برای استمرار رانت ها ولابی هایشان نیاز به پول دارند ونمی گذارند آب خوش از گلوی مردم پایین برود.

کاش دولت محترم زودتر به فکر استفاده از توان بسیج در سراسر کشور برای کنترل بازار به نفع مردم می افتاد. حتی در دروان تحریم وجنگ اقتصادی هم می توان کاری کرد کارستان و سختی های زندگی مردم راباکمک بسیج اصناف کمتر کرد چون در شرایط جنگی وجود مشکلات بسیار طبیعی است ومردم اگر همراهی تولیدکنندگان وعرضه کنندگان صنفی را ببینند به طور قطع کنارهم تلاش می کنند سختی را را باهم تحمل کنیم.

بله. حالا به روزهای اول وسخت ومرگبار کرونا بخند چون اطمینان داری گروهی به نام بسیج اصناف هستند که در مواقع سخت وبحرانی بازار صنفی برای نجات مردم وارد عمل می شوند. بخند که روزهای سخت هیچ گاه پایدار نمی ماند همانطور که روزهای خوش هم می گذرد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا