در پی هرج ومرج اجرای قانون نظام صنفی این بار در پایتخت شاهدیم که روسای دو اتحادیه بنا به تصمیماتی که می گیرند از تمدید وصدور پروانه کسب برای یک عضو صنفی خودداری می کند وتن به احکام صادره کمیته کارشناسی وکمیسیون نظارت هم نمی دهند.
حذف رقیب قوی در اتحادیه های صنفی یکی از ترفندهای است که روسای اتحادیه های صنفی در تهران وکشور در طی حداقل سه دهه اخیر در اصناف مرسوم است .
روسای اتحادیه های که الان در پی اجرای قانون نظام صنفی ادعا می کنند وشعار می دهند که همه می توانند در انتخابات هیات مدیره عضو شوند خودشان بسیار خوب می دانند هرگز این اتفاق نمی افتد که فرد جدید وقوی حتی مجوز ثبت نام بگیرد و در اکثر مواقع با مدیریت ولابی رییس اتحادیه حذف می شود.
در تازه ترین اقدام در ترهان رییس یک اتحادیه که طبق ماده ۲۲ قانون نظام صنفی حق ثبت نام وحضور در هیات مدیره را نداشت وقتی یک عضو فعال صنفی در مهلت قانونی تمام مدارک لازم رابرای ثبت نام وگرفتن پروانه کسب صنفی داد رییس اتحادیه با علم به ایتکه وی حتما در هیات مدیره رای می آورد از صدور پروانه کسب خودداری کرد تا زمان فراخوان ثبت نام تمام شود این در حالی است که رییس این اتحادیه خودش برای بازرس هیات مدیره کاندیدا شد.
فردفعال صنفی شکایت به کمیسیون نظارت و کمیته کارشناسی سازمان صمت تهران برد وکارشناسان بعد از بررسی حق را به فعال صنفی دادند که تمام مدارکش کامل بود وبه رییس اتحادیه نامه زدند که پروانه کسب را صادر کند اما وی بازهم نامه را پاسخ نداد واجرا هم نکرد واین داستان همچنان ادامه دارد.
اما در اتحادیه دیگری در تهران رییس یک اتحادیه که رفتنش از ریاست اتحادیه قطعی است برای یک خانم که می خواست در انتخابات هیات مدیره ثبت نام کند از آنجایی که رییس اتحادیه می دانست وی می تواند به عنوان یک پتانسیل برای عضویت در هیات مدیره مطرح باشد در مدت ۱۵ روزپروانه کسب را برایش صادر کرد واین خانم در فراخوان انتخابات ثبت نام کرد.
در یک اتحادیه دیگر رییس اتحادیه به درخواست تمدید پروانه کسب یک عضو فعال صنفی فقط به دلیل اینکه متقاضی قبلا رییس اتحادیه بود وامکان دارد در انتخابات اتحادیه رای اعضا را کسب کند در حالی که اعضای هیات مدیره فعلی با تمدید پروانه کسب فرد مذکور موافق هستند رییس این اتحادیه به نامه های کمیته کارشناسی سازمان صمت تهران توجه ای ندارد وراه خودش را می رود تا مانع از ثبت نام رقیب در فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره شود.
این ها یک از روش های است که روسای اتحادیه های تهران برای حذف رقیب از حضور در هیات مدیره بکار می برند وتیغ کمیسیون نظارت هم در این زمینه برنده نیست واینکه روسای اتحادیه ها شعار می دهند که همه می تواند در انتخابات شکرت کنند وعضو شوند یک شعر است که بخواهند مقعیت خود در سمت ریاست را محکمتر کنند وگرنه خودشان هم می دانند که هزارتاروش برای حذف رقیب قوی در سردارند وتاالان هم اجرایی کردند.

این اتفاقات را باید از مرکز اصناف وزارت صمت پیگیری کرد واز سرپرست وزارت صمت وحتی وزیر صمت پرسید که دلیل بی توجهی به قانون در مرکز اصناف و سازمان های تابعه استانی صمت در کشور چیست؟ آیا مدیران دولت دوازدهم دنبال موضوع خاصی با اجرا نکردن قانون نظام صنفی هستنئ؟

آقای وزیر صمت

لطفا مراقب اتفاقات حوزه صنفی باشید که هرج ومرج در اوج است ومردم هم نمی توانند برای شکایت از تخلفات وگرانی به جایی که با اصناف در ارتباط است اعتماد کنند زیرا با عنوان بررسی میکنیم به سراغ اتحادیه ها رفته وبا لابی کردن فقط خودشان مشکل خودشان را حل می کنند ولی حرف مردم خریدار ندارد. به اتحادیه ها هم نمی توانند بروند چون در آنجا به خودشان هم رحم نمی کنند وفقط دنبال صندلی ریاست هستند.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
  • منبع خبر : دبنا