نمانیده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ دلیلی برای تاخیر در انتخابات اتحادیه های صنفی ویا تفسیر به رای ها وجود ندارد وباید بلافاصله برگزاری انتخابات اتحادیه ههای صنفی شروع شود در غیر اینصورت وزیر محترم صمت باید در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

دکتر کیوان مرادیان کوچکسرایی نماینده مردم قائمشهر درخانه ملت در گفت وگویی با خبرنگار دبنا با اعلام این مطلب وبا اشاره اتفاقات اخیر در پی عدم برگزاری انتخابات و اجرای قانون نظام صنفی گفت: تصویب دو دوره شدن حضور در هیات مدیره اتحادیه های صنفی تصمیمی درست ومنطقی بود که از سوی نمانیدگان مجلس شورای اسلامی گرفته شد وشورای نگهبان پس از تطبیق با قانون اساسی وشرع مقدس آن را تایید کرد زیرا اگر کسی طرح وبرنامه ای داشته باشد هشت سال فرصت مناسبی است که بتواند ایده وطرح خود را اجرایی کند.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طورجدی دنبال رفع انحصار طلبی ها در همه بخش ها هستند واینکه روسای اتحادیه های صنفی اصرار به ماندن ۲۰ یا ۳۰ ساله بر مسند ریاست دارند عجیب به نظرمی رسد وباید در این خصوص بررسی شود که ریاست اتحادیه چه چیزی دارد که همگان دنبال این پست هستند.

نماینده خانه ملت در خصوص برگزار نشدن انتخابات واکنش جدی نشان داد وگفت: مجلس به نامه معاون اول محترم قوه قضاییه احترام گذاشته ونظر صحن علنی مجلس مخالفت با استفساریه های بود که منجر به تضعیف ماده ۲۲ قانون نظام صنفی  می شود. هرگونه تفسیر دیگری اعم از شرکتی حقوقی یا ازاین اتحادیه به اتحادیه دیگر وحتی یک دور بیرون ماندن وحتی ادغام کردن اتحادیه ها با یکدیرگ برای دور زدن قانون نظام صنفی وکلا هرشیوه دیگری هیچ وقت قانونی نبوده است ودر مجلس شورای اسلامی تا الان مطرح نیست .

وی تاکید کرد: فقط باید نص صریح قانون اجرا شود که بسیار شفاف گفته است فردصنفی نباید بیش از دو دوره باشد واشاره ای به شناسه اقتصادی نکرده است.به همین دلیل با بخش حقوقی وزارت صمت موضوع برگزاری انتخابات بعد از رد استفساریه در صحن علنی مجلس موضوع در میان گذاشته شد ودر در قالب نامه بخش هم بخش حقوقی موضوع را به مرکز اصناف برای اجرا وبرگزاری انتخابات بلافاصله گس از رویت نامه مورد تاکید قرار گرفته است وحتی پاسخ نامه معاون اول محترم قوه قضاییه هم ارسال شد. نامه در خصوص اجرای قانون وبرگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی در تهران وسراسر کشور وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی به مرکزاصناف وزارت صمت ارسال شد وباید بدون فوت وقت وبلافاصله برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شروع شود در غیر اینصورت وزیر محترم صمت باید در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد که دلیل عدم اجرای قانون نظام صنفی وعدم برگزرای انتخابات اتحادیه های تهران وسراسر کشور چیست؟

دکتر مرادیان تصریح کرد: اجرای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی وتایید شده شورای نگهبان  احترام به اراده مردم است که با رای خودشان نمایندگان را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند. نباید اینگونه باشد که قانون در شهرستانها اجار شود ولی در تهران بایکوت گردد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا