رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به اينکه واردات طلا هم اکنون به صرفه نيست اين احتمال به صورت قوي وجود دارد که مصرف لوکس داشته باشد. قاچاق طلا هم انجام مي‌شود، اما در کل به صورت انبوه نيست، ولي شايد به صورت مسافري انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به روند قاچاق طلا به کشور گفت: قاچاق طلا به صورت فرآورده و زيورآلات موضوعي جديد نيست و در گذشته هم اين اتفاق رخ مي داد اما در شرايط فعلي اقتصادي اين موضوع صرفه اقتصادي ندارد و در مواقعي براي واردکنندگان زيان ده است.

محمدولي ادامه داد: زيان ده بودن واردات زيورآلات ساخته شده ازطلا آن جا مشهود است که تفاوت قيمت جهاني هر مثقال طلا با داخل کشور ۲۰ هزار تومان است. پس ورود آن به صرفه نيست و اگر در اين زمينه وارداتي هم صورت گيرد به شکل مقطعي اتفاق افتاده است.

وي گفت: با توجه به اينکه واردات طلا با اين قيمت به صرفه نيست اين احتمال به صورت قوي وجود دارد که مصرف لوکس داشته باشد. قاچاق طلا هم انجام مي شود؛ اما در کل به صورت انبوه نيست ولي شايد به صورت مسافري انجام شود.

محمدولي ضمن تاکيد بر ممنوعيت خريد زيورآلات قاچاق توسط فروشندگان رسمي طلا ادامه داد: اکثريت همکاران ما با توجه به اينکه کالاي داخل با کيفيت بالا در حال توليد است در نتيجه به هيچ وجه در فروش مصنوعات خارجي وارد نميشويم، اما در اين بين افراد سودجويي نيز وجود دارند که در صورت گزارش به اتحاديه طلا و جواهر با آن ها برخورد خواهيم کرد.