رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران در خصوص نياز و ضرورت واردات کالاهاي ورزشي بيان داشت: زمانيکه مسئولان از واردات کليه لوازم ضروري و مورد نياز ورزشي از راه هاي مجاز و مبادي قانوني جلوگيري کرده و اجازه ثبت سفارش کالا نمي دهند، راه ورود کالاي قاچاق به کشور بسيار آسان مي شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از اتاق اصناف تهران،مرتضي حق پرست، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران گفت: افراد زيادي به دنبال اجناسي هستند که بتوانند در ورزش مورد نظرشان فعاليت کنند؛ اما اين کالا وارد نمي شود و تا جايي که امکانش باشد کالاي فيک و يا قاچاق فراوان مي شود.

حق پرست در ادامه تاکيد کرد: مسئولان براي جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق با تاجران کالاهاي ورزشي مورد نياز که اساس کار ورزشکاران است موافقت کنند. در اين مسير افرادي که توانايي مالي بالايي داشته باشند اين کالاها را با سفر به خارج از کشور تامين مي کنند؛ اما افرادي که هم نياز دارند و هم توانايي خريد ندارند مجبورند از کالاهاي موجود استفاده کنند. به عنوان مثال متاسفانه دستکشي که بايد توان مقابله با سرماي کمتر از ۵۰ درجه را داشته باشد و در کوه نوردي سخت مورد نياز است توان تحملش کمتر از ۱۰ درجه منفي است. در اين سرما دست کوه نورد از بين مي رود و گاها امنيت جاني او را تهديد مي کند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران تصريح کرد: در جلسه اي که با هيئت کوه نوردي داشتيم از اتحاديه خواستند تا در جمع آوري کالاي قاچاق و اخطار به واحدهاي صنفي همکاري کنيم. گفتيم در صورتي اين طرح موفق مي شود که اجازه و امکان ورود کالاي حقيقي به تاجران داده شود وگرنه افراد براي تامين نياز، مجبور به تهيه کالا به هر صورتي هستند. از دولت محترم خواستار همکاري با تاجران اين رشته هستيم.

وي در علت رکود توليد لباس و پوشاک ورزشي بيان داشت: داستان توليد پوشاک ورزشي با پوشاک معمولي بسيار متفاوت است. به کارگيري مواد اوليه و تکنولوژي مورد نياز براي توليد کالاي مورد نظر بسيار مهم است. هر نوع پارچه اي را نمي توان استفاده کرد. هر ورزشي لباسي با داراي متريال و تکنولوژي خاص خود مي خواهد.

حق پرست در پايان تصريح کرد: به دليل عدم حمايت از توليدکنندگان متاسفانه بسياري توليدي هاي خود را جمع کرده و يا با ۵۰ درصد ظرفيت کار مي کنند. بايد در اين مسير سرمايه گذاري هاي مورد نياز انجام شود تا موفق شويم .