یک ماه از اجرای ماده 22قانون نظام صنفی بر اساس اصلاحیه سال 92 می گذرد اما تلاش ها فقط برای ادغام اتحادیه ها جهت زنده نگه داشتن روزنه امید تداوم ریاست براتحادیه ها ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ” دبنا” اصلاحیه قانون نظام صنفی درشهریور سال ۹۲ ابلاغ شد وسپس آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۸ اجرایی شد وحتی اگر طبق همین قانون هم بخواهند انتخابات را برگزار کنند الان ۳۰ روز است که باید چندین اتحادیه انتخابات برگزار کنند اما نمی شود زیرا ترفندهای ماند ن برای تداوم ریاست ادامه دارد.

بر اساس این گزارش یکی از ترفندهای طالبان قدرت در اصناف ادغام اتحادیه های صنفی است زیرا طبق ترفندی که دارند اگر اتحادیه ها ادغام شوند اتحادیه جدیدی به ثبت می رسد اینها پروانه کسب جدیدی می گیرند وبه زعم خودشان می توانند رییس اتحادیه باقی بماننداما سوال این است چرا روسای اتحادیه های صنفی این قدر اصرار دارند بمانند؟

از شش سال قبل طرح ادغام اتحادیه های صنفی از سوی هیات عالی نظارت مطرح شد اما تا قبل از برگزاری انتخابات اتاق اصناف در سال ۹۷ گروهی خاص از این موضوع به عنوان حربه ای برای رای گرفتن از روسای اتحادیه های صنفی استفاده کردند که احتمال حذف داشتند. ادغام اتحادیه های صنفی تاکنون برنامه ای برای رای گیری بود اما به ناگاه تغییر چهره داد تا راهی برای ماندن در صندلی ریاست اتحادیه شد. حتی در تهران تاکنون نامه نگاری های بریا ادغام چند اتحادیه انجام شد ولی هنوز نتیجه موفقیت آمیز نبود. یکی از قدرتهای برتر در زمان رای گیری انتخابات اتاق اصناف که طبق رای کمیته بررسی تطبیق شرایط داوطلبان سازمان صمت تهران از گردونه رقابت حذف شده است تلاش همه جانبه ای برای ادغام اتحادیه های نزدیک به اتحادیه مورد نظر وتصدی ریاست اتحادیه موردنظرش را دارد اما تا چه زمانی مقاومت در برابر این خواسته اش طول می کشد باید منتظر ماند.

اگر قرار بود طرح ادغام اجرا شود چرا در سال های قبل و از ابتدا مانع از اجرای آن شدند و برای تضعیف جایگاه رقیب استفاده کردند.

سوال این است آیا نهادهای نظارتی و مسوول در حوزه اصناف با دیدن این ترفندها تا بحال به این موضوع فکر نکردند چرا اینها اصرار دارند تحت هر شرایطی ریاست اتحادیه بمانند؟ چرا بررسی نمی کنند که از قبل از ریاست اتحادیه چی داشتند و چقدر مالیات دادند و از زمانی که رییس شدند چه منافعی بردند و چقدر مالیات دادند؟ اگر هم روسای اتحادیه ه ای فعلی در لفظ ادعا دارند برایشان نفعی ندارد چرا نمی گذارند انتخابات برگزار شود و تمام لابی‌ها را ماندن بکار بردند؟

آیا کسی باور می کند که صندلی ریاست هیچ نفعی نداشته باشد ولی اینگونه خیل مشتاقان صندلی ریاست برای ماندن به هر ترفند و تشکیکی متصل شوند؟

  • نویسنده : همت الله شکری –مدیر مسوول پایگاه خبری
  • منبع خبر : خبرگزاری