"طلاکه پاکه چه منتش به خاکه" برخی از روسای اتحادیه های صنف در کشورمان پس از سالها فعالیت در عرصه هیات مدیره صنفی موقعی که به او می گویند صندلی را تحویل بده وبرو . چنان مدهوش می شوند که انگار دنیا به اخر رسیده است.ولی بعد از مدتها یک فعال ورییس اتحادیه پیدا شده است که حرف متفاوتی زد. عبدالمجید وحیدی عضو هیات رییسه سابق اتاق اصناف اهوازبا اشاره به تاثیرات مثبت اجرای قانون نظام صنفی تاکید کرد که نباید همیشه قانون موافق نظر اصناف باشد بلکه قانونگذار برای همه قانون می نویسد نه اینکه باب میل فقط عده ای خاص باشد.هرلحظه بگویند باید حاضرباشیم و برویم چون مطیع قانونی هستیم که نمایندگان مقام معظم رهبری در شورای نگهبان تایید کردند.

عبدالمجید وحیدی عضو هیات رییسه سابق اتاق اصناف اهواز ضمن موافقتش با اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲قانون نظام صنفی گفت: در اصناف طبق قانون نظام صنفی ضوابط به شکلی که هرکس با هر شرایط می تواند  کاندید شود و سکان مسولیت اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران را به دست بگیرد.

وحیدی تصریح کرد: کاش در زمان اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دقت بیشتروشفاف تر نظراتشان را بیان می کردند تا الان عده ای سودجو به نفع خودشان قانو ن را تفسیر نکنند.

وی گفت:  در گذشته اعضای هیات مدیره با اعتمادی که اعضا به آنها داشتند منابع هزینه ای اتحادیه را تامین می کردند واصلا هیات مدیره وریاست اتحادیه منبع رانت ودرآمد نبود وبه معنی واقعی به فکر خدمت بودندو در آن سالهای دور روسایی ودند که وقتی می دیدند دیگر بودنشان برای ریاست اتحادیه موثر نیست اصرار به رفتن داشتند و حتی می رفتند تا دیگران بیاییند چون قانع بودند و ریاست اتحادیه را برای خودشان اعتبار نمی دانستند ورانتی هم نمی بردند.

عضو هیات رییسه سابق اتاق اصناف اهواز با اشاره به احترام به ماده ۲۲ قانون نظام صنفی گفت: همان قانونی که به من اجازه ریاست اتحادیه را داد وچندین سال ودهها سال رییس بودم حالا می گوید باید بروید حال چه اتفاقی اتفاد که من می ترسم صندلی ریاست را تحویل بدهم. چرا این قدر اصرار دارم بمانم چه اتفاقی بعد از رفتن قرار است برای من بیفتد که حاضر نیستم قانون مصوب مجلس را تن بدهم و هرروز با رییس قوه قضاییه با معاونان قوه قضاییه لابی می کنم که بمانم . این اصرار ها واین ترفند ها نشان دهنده این است که در اصناف خبرهای است که دیگران نباید بدانند واگر افشا شود هویت خیلی ها برملا می شود.

دبیر جامعه انجمن های اسلامی اصناف وبازاریان استان خوزستان تاکید کرد: بسیاری دارند تلاش دارند  تا وانمود کنند با رفتن ما روسای اتحادیه های صنفی اصناف نابود می شود وجوانان نمی توانند اتحادیه را اداره کنند. اصلا اینطور نیست. مگر ما وشماکه   رییس اتحادیه شدیم  از اول درهمین سن پیری رییس اتحادیه شدیم. بالاخره که جوانان باید بیند فعال شوند اما ما کی با لابی هایمان گذاشتیم کسی غیر از خودمان بیاید ورییس اتحادیه شود؟ اصلا کجا اجازه می دهیم کسی بیاید جای مارا بگیرد. این صندلی برای ما منفعت داردکه نمی گذاریم کسی بیایید.

وحیدی تصریح کرد: اگر من دنبال یک هدفی بودم که در راستای کمک به مجموعه اصنافباشد و اثر گذار باشم.  اگر اثر گذاشتم باید یکی از اثراتش این باشد که افرادی را با خط فک ولایی و سیستم نظام پرورش کشور آموزش داده وتربیت کرده باشم تا در شرایظی مثل الان دغدغه ای حذف نداشته باشم وبا خیالی آسوده بدون اینکه مرابیرون کنند ومن التماس ماندن بکنم دودستی کلید را ببدهم وبا عزت بروم نه اینکه مثل الان جامعه هم بفهمئ که من حاضر نیستم بخاطر رانت صندلی ریاست از اتحادیه بروم. اینها نشان می دهد که هیچ کارخاصی روسای اتحادیه های صنفی کشور نکردند.

عضو هیات رییسه سابق اتاق اصناف اهواز گفت:  دیگران کاشتند ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند. ما باید  بدون هیچ مقاومتی هرلحظه که بخواهند حاضرباشیم  کلید واموال اتحادیه را صورتجلسه کرده وتحویل بدهیم برویم. عمل به قانون برایمان اوجب واجبات باشد زیرا مقام معظم رهبری همیشه بر قانونگرایی در کشور امر کردند واصناف که مدعی ولایت مدرای است باید همگان بی کم وکاست بدون عذر وبهانه به قانون بدون تفسیر به رای تن بدهند. اصناف اگرمعتقدیم که کارمان درست است اگر مجلس خواست تحقیق وتفحص کند من اولین نفری هستم که حاضرم همه گونه همکاری داشته باشم چون از عملکردم نمی ترسم.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا