برخی از روسای اتحادیه های صنفی که تخلفات آشکار انها برای اعضای کمیسیون بازرسی ماده 39 اتاق اصناف ها محرز می شود برای انکه جا پای خودشان را در کمیسیون نظارت ودر دل اعضای کمیسیون ماده 39 باز کنند علی رغم داشتن سمت ریاست اتحادیه وحتی برخی مواقع عضویت در هیات رییس اتاق اصناف اقداماتی را انجام می دهند که بیان آن هم در حد جوک برسد.

در ادامه اطلاع رسانی از تخلفات اعضای کمیسیون بازرسی ماده ۳۹ اتاق اصناف در کشور این بار ازشهرستانها وکمیسون های نظارت استانهای مختلف کشور خبر رسیده است که رییس اتحادیه برای اینکه بتواند دل یکی از اعضای کمیسیون را به دست بیاورد زمانی که وی داشت خانه می ساخت تمام مصالح ساختمانی اش را باواسطه تامین کرد تا اعضای کمیسیون چشم برتخلفاتش ببندند وگزارش هم نکنند. این خوش خدمتی هم جواب داد وتخلفاتش از سوی اعضای کمیسیون نادیده گرفته شده است.

همچنین از از اتاق اصناف های کشور خبررسیده است که وقتی اعضای کمیسیون ماده ۳۹ برای بازرسی به اتحادیه های می روند از قبل نوع هدیه ای که می خواهند را اطلاع می دهند .این هدیه ها به گونه ای باید باشد که قابل ردیابی برای مقامات مسوول نباشد. به گونه ای که مثلا این اواخر تقدیم ارز دیجیتال نظیر شیبا ودوج کوین را دستور اماده سازی می دهند. رییس اتحادیه های که می داند تخلفش محرز وازسوی اعضای کمیسیون قابل پیگیری است به این خواسته معمولا تن می دهد چون تبادل ارزدیجیتال امکان ردیابی نیست ودوطرف به خوبی وخوشی بر صندلی ریاست می نشینند.

از نکات جالب توجه تخلفات اعضای کمیسیون بازرسی ماده ۳۹ تنوع آن است وجالب تر اینکه در برخی از  استانها ملاک حمایت از رییس اتحادیه عملکرد وگزارش کمیسیون بازرسی ماده ۳۹ است.

موضوع دیگر دلیل اصرار وتلاش شبانه روزی روسای اتحادیه های صنفی کشور مبنی بر ادامه ریاست انهاست که به نظر می رسد اگر هیات مدیره فعلی بروند موضوعاتی است که در صورت برملا شدن شاید اتفاقاتی بیفتد.

در مورد دیگری که اسنادش موجود است هیات میدره اتحادیه کمک های مردمی که تحت عنوان همیاری از متقاضیان پروانه کسب وبدون رضایت از انها می گرفتند را می دادند کارمند خانم اتحادیه نقد می کرد وبخشی از این پول به حساب اتحادیه واریز می شد.

در خصوص چشم پوشی کمیسیون بازرسی ازتخلفات مخفی هیات مدیره وریاست اتحادیه ای صنفی براساس اسنادی که به دستمان رسیده در آینده باز هم خواهید نوشت که مشخص می کند دلیل اصراربرماندن چیست وچرا الان حاضر نیستند علی رغم اینکه از یک ماه تا دوسال از پایان ریاست آنها بر اتحادیه های صنفی می گذرد و اعتبارنامه ندارند حاضر نیستند بروند ودرا ین مدت در حال انجام چه کاری هستند.

از نکات جالب توجه اینکه رییس سازمان صمت استان مازندران درجمع روسای اتحادیه های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف بابل در شمال کشور گفت: دغدغه روسای اتاق اصناف ومشکلات بازار، دغدغه ما هم است ، درایام کرونا ما نتوانستیم از بازارحمایت  نمائیم. نیاز است نمایندگان مجلس قوانین اصناف را با نظر بزرگان بازار اصلاح نمایند تا هم دغدغه مسئولین اصناف مرتفع گردد و هم بازاریان شریف از امکانات و تسهیلات لازم برخوردار شوند.

خوب این دغدغه الان غیر از صندلی ریاست چیست؟الان افراد همیشه مخالف انتظار دارند اسم فرد خاطی را بیاورم در حالی که این مطالب برای اطلاع بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضایین وسازمان بازرسی است تا از بخشی از دلایل اصرار استمرار طلبان در اصناف اگاه شوند ومانع انحصار گرایی شوند.

به نظر می رسد باید اعضای کمیسیون نظارت استان وشهرها برای اینکه هزینه های ریاست اتحادیه ها برای لابی رابالا ببرند درصورت امکان نمایندگان خودشان را هرچند وقت یکبارودر محدوده مانی کوتاه تغییر دهند.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا