رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با اشاره به تلاش ها و پي گيري هاي مستمر و بي وقفه اتحاديه براي رفع مشکلات توليد و واردات پارچه چادر مشکي گفت: از آنجا که بيش از ۵۰۰ عضو اتحاديه بنکداران پارچه از فروشندگان اين کالا هستند و کالايي است که وارد فرهنگ مصرف شده و استفاده بسياري در کشور دارد، لذا اتحاديه نسبت به آن حساسيت داشته و تا جايي که امکان دارد براي حل يان مشکل تلاش مي کنيم.

به گزارش خبرگزاری کار و نشان” دبنا “به نقل از اتاق اصناف تهران محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران بيان داشت: از آنجا که چادر مشکي به طور آماده وارد کشور نمي شود جزو دسته پوشاک قرار نمي گيرد. اين کالا به صورت عمده و بدون دوخت وارد شده و جزو رسته هاي بنکداران پارچه است، لذا براي رفع مشکل بيش از ۵۰۰ عضو اتحاديه بنکداران پارچه که از فروشندگان اين کالا هستند تلاش خواهيم کرد.

ولدخاني در ادامه تاکيد کرد: با توجه به اينکه چادر مشکي يک کالاي بدون جايگزين اساسي و ريشه در فرهنگ ايران اسلامي دارد؛ ساماندهي، مديريت توليد، توزيع و مردم مداري اين کالا در درجه اهميت بالايي قرار دارد.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه تنها دو کارخانه داخلي و در صدر آن شرکت نساجي حجاب در حال توليد اين کالا مي باشد و قيمت هاي داخلي و خارجي آن در بازار بر اساس قيمت تمامي شده اين کارخانجات تعيين مي شود، لازم است در خصوص تسهيل و معافيت هاي مالياتي و گمرکي واردات مواد اوليه، معافيت هاي بيمه اي و مالياتي حقوق کارگري کارخانجات، معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده کارخانجات فروش چادر مشکي اعمال شود که در نتيجه آن قيمت تمام شده توليد داخلي کاهش پيدا خواهد کرد.

ولدخاني با اشاره به مشکلات و هزينه بالاي واردات پارچه چادر مشکي تصريح کرد: در حال حاضر اين کالا از مبادي غيرقانوني و قاچاق نيز وارد کشور مي شود که در صورت تسهيل واردات قانوني اعم از معافيت مالياتي و يا کاهش تعرفه واردات (چادر مشکي ) مازاد نياز بازار به صورت قانوني وارد کشور خواهد شد؛ اما براي نيل به اين خواسته و هدف نيازمند برطرف شدن مشکلاتي هستيم که مسئولان مي توانند براحتي تسهيلاتي براي برطرف شدن اين مشکلات تخصيص دهند.

وي در خصوص برطرف شدن مشکلات و ارايه تسهيلات براي واردات چادر مشکي پيشنهاد داد: به دليل اينکه اين کالا براي حفظ، دوام و بقاي فرهنگ اسلامي توليد و وارد مي شود بنابراين حقيقتاً جزو کالاي فرهنگي است و بايد جزو ليست کالاهاي فرهنگي قرار گرفته و تسهيلات اين گروه را دريافت دارد.

ولدخاني ادامه داد: ضمن اينکه کد آيسيک تخصصي جهت صدور پروانه کسب فروش چادر مشکي براي اتحاديه بنکداران در نظر گرفته شود تا بتوانيم به صورت کامل نظارت بر واردات و توزيع آن داشته باشيم. اعضاي دريافت کننده کد آيسيک فروش چادر مشکي ضمن رعايت کليه قوانين مربوط به توزيع و فروش تنها پارچه چادر مشکي در واحد صنفي خود، مشمول بند(ل)ماده ۱۳۹ قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات به نرخ صفر قرار بگيرد.

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در بيان ديگر راهکار حل مشکلات مربوط به چادر مشکي گفت: تفاهم نامه اي في مابين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه در خصوص همکاري هاي دو جانبه در زمينه اهداف فرهنگي کشور و مبارزه با تهاجم فرهنگي و قاچاق چادر مشکي صورت پذيرد. نگاه توامان به توليد و واردات هوشمند پارچه چادر مشکي موجب تامين اين کالاي فرهنگي با قيمت مناسب به مصرف کننده نهايي خواهد شد.

ولدخاني تاکيد کرد: متاسفانه دولت در برطرف کردن مشکلات و ارائه تسهيلات به کارخانجات چادر مشکي نه تنها تاکنون هيچ قدمي برنداشته؛ بلکه خود را در تمامي منافع اين کارخانجات شريک مي کند بدون ارائه کوچکترين تسهيلاتي؛ همچنين سود کلان از انواع ماليات هايي که دولت به کارخانجات مي بندد، درآمد بسيار هنگفتي برايش ايجاد نموده؛ دولت شريک سود کارخانجات داخلي است .