نتایج یک تحقیق در مقیاس جهانی نشان می‌دهد که در طول دوران همه گیری ویروس کرونا، سهم ابرثروتمندان از ثروت کل جهان در حالی افزایش یافته است که ۱۰۰ میلیون نفر نیز دچار فقر شدید شدند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از راشاتودی، نتایج یک تحقیق در مقیاس جهانی نشان می دهد که در طول دوران همه گیری ویروس کرونا، سهم ابرثروتمندان از ثروت کل جهان در حالی افزایش یافته است که ۱۰۰ میلیون نفر نیز دچار فقر شدید شدند.

در “گزارش جهانی نابرابری” که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که یک درصد دهک بالای جمعیت ۳۸ درصد از کل ثروت اضافه و انباشته شده از اواسط دهه ۱۹۹۰ را در اختیار گرفتند، در حالی که ۵۰ درصد پایین تنها ۲ درصد از آن را به دست آوردند.

بر اساس این گزارش، ۲۷۵۵ میلیاردر جهان در مجموع  3.5 درصد از ثروت جهانی خانوارها را در سال جاری در اختیار دارند که این رقم در ابتدای همه‌گیری در اوایل سال ۲۰۲۰ کمی بالاتر از ۲ درصد بود.

لوکاس چانسل، نویسنده اصلی این مقاله، گفت: بحران کووید، نابرابری بین افراد بسیار ثروتمند و بقیه جمعیت را تشدید کرده است.

این مطالعه همچنین نشان داد که ۱۰ درصد جمعیت جهان که دارای بیشترین ثروت هستند اکنون ۵۲ درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند در حالی که نیمی از جمعیت جهان فقط ۸ درصد را در اختیار دارند.

بر اساس این گزارش، برخی از ابرثروتمندان از تغییر اقتصاد جهان و حرکت به سمت آنلاین شدن فروشگاه‌ها در طول قرنطینه و محدودیت های کرونایی سود برده‌اند، در حالی که برخی دیگر در پی افزایش قیمت دارایی های خود ثروتمندتر شدند.

در این مطالعه آمده است: از آنجایی که ثروت منبع اصلی دستاوردهای اقتصادی آینده، و به طور فزاینده قدرت و نفوذ است، این امر نشان‌دهنده افزایش بیشتر نابرابری است.

این بررسی همچنین وضعیت فعلی رویدادها را “تمرکز شدید قدرت اقتصادی در دستان” اقلیت بسیار کوچکی از ابرثروتمندان توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که در اروپا ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد، ۳۶ درصد از سهم درآمد را به خود اختصاص می‌دهند، این قاره دارای بیشترین برابری است و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز دارای کمترین برابری هستند چرا که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد این مناطق، ۵۸ درصد درآمد را در اختیار دارند.