نمایندگان هیات مدیره های صنفی حالا که همه راهها را مقابل خودشان بسته دیدند به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند تا شاید آخرین تیرهایشان به هدف بنشیند اما هدف چیست؟ بر اساس گزارش خبرنگار “دبنا” نمانیدگان هیات مدیره اتحادیه های صنفی که بر راس قدرت هستند به سراغ دیوان عدالت ادرای رفتند. آنگونه که مشخص […]

نمایندگان هیات مدیره های صنفی حالا که همه راهها را مقابل خودشان بسته دیدند به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند تا شاید آخرین تیرهایشان به هدف بنشیند اما هدف چیست؟

بر اساس گزارش خبرنگار “دبنا” نمانیدگان هیات مدیره اتحادیه های صنفی که بر راس قدرت هستند به سراغ دیوان عدالت ادرای رفتند.

آنگونه که مشخص است اینها از دیوان عدالت اداری خواستند تا برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمی صادر کنندو اینها را از اجرای قانون مستثنی کند.

اما تالحظه تنظیم خبر از نوع همکاری احتمالی دیوان عدالت اداری با درخواست عجیب و جالب توجه اصناف اطلاعاتی در دست نیست هرچند می توان حدس زد حتی به فرض محال هم رای اولیه به نفع آنها باشد به طور قطع با اعتراض فعالان صنفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری این رای احتمالی را باطل می کند ودر این فقط چندصباحی بیشتر هیات مدیره های فعلی می مانند.

تمام هدف تمام هیات روسای اتحادیه های صنفی این است تا آنقدر مانع برگزاری انتخابات شوند تا انتخابات اتاق اصناف در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱برگزار شود. اما آیا اینهابازهم رای می اورند یا نه بستگی به رای روسای اتحادیه های صنفی دارد.

نکته مهم دیگر اینکه نمایندگان هیات مدیره های صنفی که ازقبل با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بااستخدام مشاور مثل بازی شطرنج همه جوانب را سنجیده بودند در آن زمان با لابی هایی که داشتند مدام از ستاد ملی کرونا مجوز عدم برگزاری انتخابات به بهانه کرونا گرفتند وحالا به پشتوانه تفکرات قبلی وطبق برنامه ریزی به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند وگفتند کرونا مانع از برگزاری انتخابات در ماههای قبل وبعد از صدور رای شد به همین دلیل ما را مستثنی کنید.

آیا دیوان عدالت اداری به این بهانه ها توجه خواهد کرد؟ راستی چرا بخش معاضدت قضایی دیوان عدالت اداری پیگیر اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای نیست؟

کاش یک مقام مسوول در قوه قضاییه قوه مقننه وقوه مجریه به طور جدی پیگیری کند که مگر صندلی ریاست برای اینهایی که برای ماندن به هر دری می زنند چی دارد که اینطور برایش از هیچ کاری کم نمی گذارند تا مردم بدانند؟

علی جلیلی فعال صنفی میگفت: انتخابات اتحادیه هایی که مخالف اجرایی هیات رئیسه بودند تا تاریخ ۳۰آذرماه ۱۳۹۹ روز در اوج کرونا برگزار شده ولی چرا اینا در اون تاریخ ها برگزار نکردند؟ ولی بعد از اجرای رای دیوان پشت سرهم در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در اوج کرونا اقدام به برگزاری انتخابات کردند.
چرا برای اینهاکرونا نبود برای دیگران هست؟

در پاسخ به این فعال صنفی گفتم خیلی از اتحادی ههای که در سال ۱۳۹۹ وقبل از صذور رای هیات عمومی دوان عدالت اداری فراخوان برگزار کردند ولی با لابی هایی که داشتند ودارند برگزاری انتخابات را به تعویق انداختند نقشه راهشان این بود که در فصل پاییز ۱۴۰۰ انتخابات اتحادیه هایشان رابرگزار کنند تا در انتخابات اتاق اصناف با مشکل مواجه نشوند زیرا کمترین توقع آنها این بود که از تاریخ هشتم آبان ماه ۱۴۰۰ قانون جدید ابلاغ شود ودر سال ۱۴۰۴ که می خواهند بروند اگر ان شالله عمری باقی ماند این روند فعلی یکسال اخیر را در آن سال ادامه بدهند تا بتوانند تا پایان عمر صنفی بمانند.

گفتنی است که پایان عمر صنفی در زمان ثبت نام ۷۵ سال است.ولی می توان تا ۷۹سالگی رییس اتحادیه ماند.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا