بعد از پیگیری سازمان بازرسی کل کشور ونمایندگان مجلس انقلابی بالاخره موتور اجرای قانون نظام صنفی برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری روشن شدوخواب خیلی ها آشفته تر شد.

هیات مدیره هفت اتحادیه صنفی در تبریز که انتخابات انها بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد با پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه باطل وبرکنار شدندتا نوید اجرای بدون استثنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی این بار با نظارت سازمان بازرسی کل کشور ووزیر صمت داده شود.

به گزارش خبرنگار “دبنا” بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه بخشنامه های متفاوت از سشوی مرکز اصناف وزارت صمت تعداد زیادی از اتحادیه هادر اصفهان ومشهد وتبریز با توجه به قدرتی که در خودشان سراغ دارند وداشتند نسبت به جلوگیری از اجرای قانون ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کردند وبا برپزاری انتخابات بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شیوه سابق اقدام نمودند.

در برخی کلان شهرها که روسای انها عضو هیات رییسه اتاق اصناف هستند ازیک سو اعتبارنامه هایشان دوسال است اعتبار ندارد وحتی یک رییس اتاق اصناف کلانشهر که عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران است با حکم دادستان انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرش باطل شده است وطبق قانون وی رییس اتحادیه ورییس اتاق اصناف نیست .اما همچنان عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران است که طبق قانون باید مصوبات اتاق وهیات عالی نظارت با حضور وی باطل است.

ازاین موضوعات که بگذریم. در تبریز بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۹و۱۴۰۰ تعداد ۱۳ اتحادیه انتخاباتشان رابدون توجه به رای قوه قضاییه انجام دادند وهمه هیات مدیره که بیش از دهها سال عضو بودند رای آوردند. چون چهار نفرشان عصو اصلی هیات رییسه اتاق اصناف تبریز بودند حاضر به پذیرش واجرای قانون نبودند.

افراد قدیمی هیات مدیره حتی به سراغ حجت الاسلام والمسلمین میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز رفتند وخواستار آن شدند که تبریز در کشور در زمینه اجرای قانون استثنا شود که این نامه را وزارت صمت به سازمان صمت تبریز ارجاع داد. تااینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شد وپیگیر اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد.

از تبریز خبررسیده که در گام اول امروزدوشنبه اعضای هیات مدیره هفت اتحادیه که انتخابات انها بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد وحاضر به کنار گیری نبودند با رای کمیسیون نظارت استان برکنار شدند واتحادیه ها به سرپرستی تعیین شده واگذار خواهند شد. در میان هفت رییس اتحادیه دونفر عضو اصلی هیات رییسه اتاق اصناف تبریز بودند که با این رای از عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف هم برکنار شدند.

گفتنی است که اعضای هیات مدیره اتحادیه های پیراهن دوزان، اتحادیه تریکوبافان، اتحادیه تاسیسات مکانیکی، اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اتحادیه خواربارفروشان واتحادیه پارچه فروشان برکناروانتخاباتشان باطل اعلام شد وروسای این اتحادیه ها بعد از دهها سال صندلی ریاست را تحویل بدهند.

همچنینی مقرر شد تا اتحادیه پیراهن دوزان وتریکو بافان در هم ادغام واتحادیه جدیدی متولد شود وتازمان انتخابات ریاست اتحادیه را سرپرستی برعهده داشته باشد.

اتحادیه تاسیسات مکانیکی وشوفاژ کاران هم در اتحادیه لوله فروشان ادغام شود اتحادیه لوله فروشان مسولیت اتحادیه تاسیسات را پذیرفتند. اما اینکه ایا طبق قانون نظام صنفی ادغام این اتحادیه ها در کمیسیون تشخیص واجلاس اتاق مطرح ورای آورد ان شالله در اینده به آن خواهیم پرداخت.

همچنین موارد قانونی از غیر قانونی بودن حضور در قالب شرکت حقوقی فرد حقیقی وپشت پرده های آن به دستمان رسیده است که در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا