رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان طی بخشنامه به تاریخ ۱۳دی ماه ۱۴۰۰ روسای اتحادیه های صنفی اصفهان را از مصاحبه با رسانه های گروهی منع کرد وتهدید نمود اگر بدون هماهنگی با اتاق اصناف مصاحبه کنند برخورد می کند. در متن نامه ارسالی رییس اتاق اصناف اصفهان به روسای اتحادیه های صنفی آمده است: […]

رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان طی بخشنامه به تاریخ ۱۳دی ماه ۱۴۰۰ روسای اتحادیه های صنفی اصفهان را از مصاحبه با رسانه های گروهی منع کرد وتهدید نمود اگر بدون هماهنگی با اتاق اصناف مصاحبه کنند برخورد می کند.

در متن نامه ارسالی رییس اتاق اصناف اصفهان به روسای اتحادیه های صنفی آمده است:

روسای محترم اتحادیه های صنفی از انجایی که مصاحبه در خصوص موضوعات نیاز به اطلاعات کافی داردمقررشد قبل از هراقدامی در این زمینه هماهنگی با اتاق اصناف وعندالزوم با دبیرخانه کمیسیون نظارت به عمل آید.

گفتنی است مشاهده هر گونه قصور اعم ازگزارش خلاف واقع و وسو استفاده از موقعیت وسمت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اما سوال اینجاست که رییس اتاق اصناف اصفهان با چه مجوزی جلوی آزادی بیان را می گیرد؟ چه چیزی باعث پریشانی رییس اتاق اصناف اصفهان است که از گفتن وبیانش از سوی روسای اتحادیه های صنفی هراس دارد؟

اساسا چه سازمانی به رییس اتاق اصناف اصفهان مجوز داده است تا مصاحبه شوندگان را تهدید به برخورد کند؟ چه کسی این قدرت ماورای قانون رابه رییس اتاق اصناف اصفهان ودیگر روسای اتحادیه ها داده است تا برای همکارانش خط ونشان بکشد؟

گویا رییس اتاق اصناف اصفهان فراموش کرده است که خودش با رای همین روسایی انتخاب شد که حالا انها را به برخودر تهدید می کند؟ کاش دردرجه اول اعضای اتحادیه می دانستند به چه کسی رای بدهند که در هنگام انتخابات اتاق اصناف اینگونه از نامه های تهدید آمیز نترسند.

نکته اخر اینکه آیا این مجوز در کمیسیون نظارت سازمان صمت استان اصفهان تصویب شده است؟ وایا کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی می تواند برخلاف قانون اساسی آزادی بیان رییس اتحادیه را محدود کند؟

اگر رییس اتاق اصناف اصفهان ورییس سازمان صمت اصتان اصفهان پاسخی دارند آماده انتشارش هستیم.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا