رئيس اتحاديه صحافان تهران از شدت گرفتن برخورد با واحدهاي صنفي صحافي بدون مجوز اين اتحاديه خبر داد و گفت: از اين پس واحدهاي بدون مجوز که اخطار دريافت کرد‌ه‌ اند؛ اما براي دريافت جواز اقدام نکرده ‌اند، پلمب خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از اتاق اصناف کشور ، جليل غفاري رهبر، رئيس اتحاديه صحافان تهران با اشاره به ضرورت دريافت جواز کسب صحافان از اين اتحاديه، گفت: ما پيش از اين بارها به واحدهاي غيرمجازي که شناسايي کرده ايم، اخطار دادهايم که براي دريافت جواز خود به اتحاديه مراجعه کنند که فقط تعداد محدودي از آنها اين کار را انجام دادهاند.

وي با بيان اينکه اکنون براي پلمب اين واحدها اقدام خواهيم کرد، افزود: اگر هم تاکنون اقدامي نکرديم به اين دليل بوده که اين افراد همکار ما هستند و از سوي ديگر بيکاري در ميان صنف وجود دارد و نمي خواستيم تداخلي در روند فعاليت همکاران ايجاد شود.
غفاريرهبر ادامه داد: اما از سوي ديگر شاهديم که اين اشخاص به بدنه صنف صدمه ميزنند زيرا بخش عمده آنها زير قيمت مصوب اتحاديه و عرف در ميان صحافان کار انجام ميدهند و بازار هم صنفي هاي خود را خراب ميکنند.
وي با اشاره به وجود افراد بدون جواز در همه اصناف، عنوان کرد: بخش عمده اي از اين واحدهاي صحافي در زيرزمين يا پارکينگ کار ميکنند، درحالي که طبق قانون واحدها بايد در محيط هاي اداري، تجاري و کارگاهي باشد تا جواز بگيرند.
غفاري رهبر با بيان اينکه ما طبق قانون نمي توانيم به بسياري از اين کارگاه ها جواز بدهيم، گفت: اگر بخواهيم نسبت به تعطيلي يا پلمب واحد اقدام کنيم، با يکسري تبعات و مشکلات در ميان همکاران روبهرو مي شويم؛ اما ساماندهي صنف اولويت دارد.
به گفته وي، برخي واحدهاي صنفي نيز در محيط کارگاهي يا اداري قرار دارند اما براي دريافت مجوز اقدام نمي کنند که براي اين گروهها اعمال قانون خواهد شد.
وي به شناسايي بخش عمده اين واحدهاي بدون مجوز اشاره کرد و افزود: از ميان ۱۰ واحد اخير، مجبور به پلمب و تعطيلي دو کارگاه شديم که باخبر شديم از محل هاي ديگر به کارگاه خود رفت و آمد دارند اما هشت کارگاه ديگر جواز خود را دريافت کردند.
وي در ادامه به بحث تاسيس و راه اندازي شهرک صحافان هم اشاره کرد و يادآور شد: اگر اين شهرک راه اندازي شود، بخش عمده واحدهاي بدون مجوز مي توانند به اين شهرک بروند؛ اما کارهاي اداري شهرک دچار مشکلاتي شده که اميدواريم بزودي برطرف شود.
غفاري رهبر همچنين به مشکلاتي که واحدهاي صنفي بدون مجاز ايجاد مي کنند، اشاره کرد و گفت: برخي از شاگردان کارگاه ها بعد از چند سال فعاليت به دليل پايين بودن دستمزدها تصميم مي گيرند مستقل شوند و به صورت زيرپله اي و ارتباطاتي که گرفته اند کار مي کنند، اين افراد اغلب با دستمزدهاي پايين کار مي کنند تا جذب مشتري بيشتري داشته باشند.
وي تاکيد کرد: اما مسئله اينجاست که در هر رشته کاري ظرفيت شناسي نشده و نمي شود، در حوزه چاپ، صحافي و… هيچ وقت وجوه مختلف کار سنجيده نمي شود و افراد با خريداري دستگاه و تجهيزات بعد از مدتي مي بينند که بازار اشباع شده است.
غفاري رهبر در پايان با بيان اينکه اکنون اتحاديه صحافان ۷۰۰ عضو در رسته هاي مختلف دارد، گفت: مي توانم به جرات بگويم که حدود دو برابر اين اعضا، واحدهاي صنفي بدون مجوز داريم و حتي عده اي ديگر نيز براي گراني اجاره بها از تهران خارج شدهاند و به سمت شهرري، شهرقدس، پاکدشت و رودهن رفته اند.