کارشناس مسائل اقتصادی کشور گفت: هم اکنون اتحادیه پوشاک یکی از تاثیرگذاران ترین اتحادیه کشور است.

مهران فرزین صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما شاهد زحمات و خدمات ویژه رئیس اتحادیه پوشاک در تمام این ۲۸ سال بودیم و هم اکنون نیز توانسته با مدیریت بی نظیر خود پاسخ گوی تمامی مراجعه کنندگان باشد .

وی در ادامه افزود: تمامی نیرو ها و کارکنان این صنف شئونات اسلامی را به خوبی رعایت کردند و به عنوان یک اتحادیه نمونه توانسته اند در این عرصه پیشگام و پیشرو اتحادیه های دیگر باشند . با توجه به اینکه مسائل و مشکلات اتحادیه ها، زیاد و زمان گیر است ابوالقاسم شیرازی توانسته در اوج شلوغی نیز تا ۹۰ درصد مسائل پیرامون پوشاک را حل کند.