کتاب مدیریت کیفیت زندگی، به نویسندگی و قلم شیوای سرکار خانم فهیمه صدیقی و پژوهشگر باتجربه دکتر قربان محمد پورقاز در انتشارات نسل نواندیش به چاپ انبوه رسید. به گزارش روابط عمومی ؛ فهیمه صدیقی در میزگرد علمی پژوهشی مدیریت کیفیت زندگی گفت: کتاب فوق با مقدمه‌ای از دکتر محمد علی پورموسوی ، با هدف […]

کتاب مدیریت کیفیت زندگی، به نویسندگی و قلم شیوای سرکار خانم فهیمه صدیقی و پژوهشگر باتجربه دکتر قربان محمد پورقاز در انتشارات نسل نواندیش به چاپ انبوه رسید.

به گزارش روابط عمومی ؛ فهیمه صدیقی در میزگرد علمی پژوهشی مدیریت کیفیت زندگی گفت: کتاب فوق با مقدمه‌ای از دکتر محمد علی پورموسوی ، با هدف چگونه انسان بهتری خواهیم شد به تحریر در آمده است.


صدیقی ادامه داد: این کتاب سفری است از یک انسان نه‌تنها تعادلی که تکاملی و نه‌تنها خودآگاه بلکه خداآگاه و ثمره ی ده سال تجربه‌ام در زمینه ی مطالعات روان‌شناسی و تحلیل رفتار متقابل است. لذا خواندن این کتاب ارزنده به تمام دانش‌پژوهان و جویندگان راه موفقیت و کامیابی و سعادت توصیه می‌شود.
همچنین؛ دکتر قربان محمد پورقاز پژوهشگر و دیگر نویسنده کتاب اظهار داشت: کیفیت زندگی یک ساخت چند بعدی است که شامل جنبه‌های حقوقی ، روانی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. شاخص امروزه ی پیشرفت،رشد ، توسعه و تعالی اقتصادی یک اجتماع مدیریت کیفیت زندگی است. مدیریت کیفیت زندگی امروزه موضوعی است که دغدغه ی همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی است و توافق عمومی در میان محققان، آینده پژوهان و برنامه‌ریزان توسعه در خصوص نیاز به مطالعه و مدیریت کیفیت زندگی وجود دارد. 

شایان ذکر است؛ این اثر علمی ، مدیریتی در جهت تحقق پیام اخیر یونسکو (باسوادی به معنای توانایی تغییر است و با سواد کسی است که بتواند از آموخته‌های خود تغییری در زندگی خویش ایجاد کند) بررسی و نگاشته شده است.