دکتر هدیه رضویانی اظهار داشت : پزشکان ایرانی در تمامی رشته ها و تخصص های پزشکی به نسبت تسهیلات اندک که در اختیار دارند؛ خدمات با کیفیتی در اختیار مراجعه کنندگان قرار میدهند همین موضوع مزید بر علت است که در خاورمیانه پرچمدار هستند.

به گزارش خبرنگار حوزه سلامت پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “ دکتر هدیه رضویانی دوره دیده دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در حوزه دندانپزشکی در طی نشست خبری با ” دبنا “ اظهار داشت : ایران در زمینه دندانپزشکی به لحاظ بنیه علمی و زیبایی از جایگاه خوبی در خاورمیانه برخوردار است و جزو بهترین کشورها میباشند .

دکتر رضویانی اشاره داشت: با توجه به امکانات ضعیف موجود در بازار ، پزشک های ایرانی بهترین خدمات را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند همچنین ایران دارای پزشکان مجرب و حرفه ای می باشد که به جرات می توان گفت در جهان حرفی برای گفتن دارند.

رضویانی گفت :پزشکان ایرانی تمامی سعی شان بر این است تا با به روز ترین متد های جهانی هم پا شوند اما در بعضی موارد علی الخصوص ارائه تسهیلات دچار مشکل شده در همین راستا از حمایت همه جانبه مسئولین ذیربط نیازمندیم با وجود تمامی این مشکلات تغییری در کیفیت و ارائه خدمات آنها ایجاد نمی‌شود.

وی در پایان افزود : پزشکان ایرانی در تمامی رشته ها و تخصص های پزشکی به نسبت تسهیلات اندک که در اختیار دارند؛ خدمات با کیفیتی در اختیار مراجعه کنندگان قرار میدهند همین موضوع مزید بر علت است که در خاورمیانه پرچمدار هستند.

  • نویسنده : لیلا گودرزی