معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در بازدید از مرکز مدیریت «جشنواره خرید شفاف پوشاک کشور» در اتحادیه پوشاک تهران، اعلام کرد مسئولین دولت در عالیترین سطح، حامی این اقدام پسندیده اصناف هستند.

علیرضا شاهمیرزایی تاکید کرد: با تاکید ریاست محترم جمهور، مقرر شد در تمام گروههای کالایی مورد نیاز مردم در ایام منتهی به نوروز، جشنواره های خرید شفاف برگزار شود. البته این جشنواره ها توسط خود اصناف انجام میشود و وزارت صمت حمایت‌های لازم را انجام میدهد.
وی افزود: در جشنواره های خرید شفاف، عرضه مستقیم کالا از تولید تا مصرف و حذف واسطه های زاید و همچنین نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت کالا، اصول اساسی هستند.
اینکه در این زمان کوتاه، ۴۲۰ واحد فروش پوشاک در چندین استان توانسته اند شرایط لازم برای برگزاری جشنواره خرید شفاف را احراز کنند و قیمتهای خود را ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده اند، نشانگر وجود نظم و انضباط خوبی در اتحادیه های پوشاک کشور و قابل تقدیر است.

شاهمیرزایی در ادامه این بازدید درخصوص درخواستهای اتحادیه های پوشاک بر حمایت دولت در زمینه تحریک تقاضا و توسعه بازار تولیدات داخلی گفت: با تبلیغات مناسب و کاهش قیمت و همچنین برندسازی و توسعه صادرات میتوانیم بازار تولیدات داخلی را توسعه دهیم.

جشنواره تا ۲۰ فروردین ادامه دارد.