جامعه صنعت کفش ایران اعتقاد دارد این تصمیمات علاوه بر تضعیف تولید داخلی ، موجب تکرار شرایط تلخ دهه هشتاد و نیمه اول دهه نود خواهد شد که حاصل آن عقب نشینی و زمین گیرشدن تولیدات داخلی به نفع واردات و قاچاق و از دست دادن سهم قابل توجهی از مصرف بازار داخلی به نفع کفش های وارداتی وقاچاق بود.

به گزارش پایگاه خبری دبنا صبح شنبه ۲۱ اسفند ماه نشست خبری جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش با حضور محمد عرب،رئيس هيئت مديره كفش شيما ، رسول شجری، رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران و  علی لشکری مدیر مسئول نشریه صنعت کفش و چندی دیگر از میدران بزرگ کفش برگزار شد.

همانطور که مقام معظم رهبری در ارتباط  تصویری با نمایندگان مجلس در روز پنجشنبه ششم خرداد ماه مطرح نمودند : « مافیایواردات کمر تولید داخلی را می شکند »  و صحبت های معاون قضایی دادستان کل کشور  در اصفهان در سوم اسفند ماه سال جاریمبنی بر اینکه : «هرکسی که بخواهد برای صنعت به جای مانع زدایی ، مانع تراشی کند ،  سرکارش با دستکاه قضایی خواهد بود » وتاکید ایشان در نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران  در نهماسفند ماه مبنی بر اینکه  « اگر امور مربوط به هر صنف را به متخصصان همان صنف بسپاریم ، به واسطه خودکنترلی درونی در آنصنف فرآیند نظارت هم سالم‌تر خواهد بود. چراکه فعالان یک صنف به سرعت یک عضو ناسالم خود را از فرآیند امور کنار می‌گذارند»  لازم است ابعاد مافیای واردات در صنعت کفش از نگاه امارهای بین المللی و داخلی مورد بررسی همه جانبه قرار کیرد تا در جریان دلایلچرایی مخالفت جامعه با دستور العمل ساماندهی واردات کفش  قرار گیرند و قضاوت نهایی را بر عهده مخاطبان این گفنگو قرار می دهم: 

در ۸ ساله بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ ارزش صادرات  کفش جهان به ایران بر اساس منابع بین المللی در مجموع به حدود ۲۱۱۹ میلیون دلاررسیده است که متوسط آن در ۸ سال مورد بررسی حدود ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال بوده است . البته روند این شاخص در سال‌هایمختلف با نوسان نیز روبرو بوده که اوج آن در سال ۹۳ با ۵۷۹ میلیون دلار و افت آن در سال ۹۹ حدود ۴۳ میلیون دلار بوده است . درهمین دوره آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از واردات رسمی و اظهار شده به میزان ۸۴ میلیون دلار دارد . این بدانمعناست که بطور متوسط در ۸ ساله مورد بررسی حدود ۲۵ برابر آنچه در گمرک بصورت رسمی کفش اظهار  شده است ، از کشورهایمختلف و به طرق و مبادی گوناگون کفش وارد کشور شده است .