رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: بازار لوازم خانگي کشش افزايش قيمت را ندارد و توليدکنندگان بايد با افزايش توليد هزينه هاي خود را کاهش دهند.

به گزارش پایگاه خبری کارونشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، اکبر پازوکي گفت: به طور معمول قيمت لوازم خانگي متناسب با تورم و نرخ ارز تغيير کند اما بازار در رکود است و در صورت افزايش قيمت ، مصرف کننده توان خريد نخواهد داشت.

پازوکي مي گويد: اگر دولت شرايط تامين مواد اوليه با قيمت ثابت را براي توليدکنندگان فراهم کند تعادل بازار لوازم خانگي و در نتيجه ثبات قيمتها را خواهيم داشت.

به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران، خوشبختانه ظرفيت هاي خوبي در حوزه بهره گيري از دانش فني جديد در حوزه توليد لوازم خانگي در کشور وجود دارد که بکارگيري از آنها اهداف رونق توليد، ثبات قيمت و ارتقاي کيفيت محصول محقق خواهد شد.