علی رغم فرافکنی برخی  روسای اتحادیه های صنفی تهران مبنی بر تغییر شرایط برگزاری انتخابات در تهران اصلا ازاین خبرها نیست و انتخابات با وجود کارشکنی شدید برخی روسا واعضای هیات مدیره های پایتخت طبق زمان بندی انجام می شود همچنین زمان بندی دور دوم انتخابات اتحادیه های که به مرحله دوم رفتند هم تا […]

علی رغم فرافکنی برخی  روسای اتحادیه های صنفی تهران مبنی بر تغییر شرایط برگزاری انتخابات در تهران اصلا ازاین خبرها نیست و انتخابات با وجود کارشکنی شدید برخی روسا واعضای هیات مدیره های پایتخت طبق زمان بندی انجام می شود همچنین زمان بندی دور دوم انتخابات اتحادیه های که به مرحله دوم رفتند هم تا هفته بعد اعلام می شود.

 

به گزارش خبرنگار” دبنا” یکی از خبرهای که در ایام نوروز سر زبانها بود موضوع تعویق انتخابات اتحادیه های است که مقرر است در ماههای جاری وآینده در تهران برگزار شود. برخی روسای اتحادیه هایی که انتخابات اتحادیه برایش زمان تعیین شده است اما رییس واعضای هیات مدیره تا این لحظه حاضر نشدند محلی رابرای برگزاری انتخابات معرفی کننند ودرنهایت هیات اجرایی قرار است وفق قانون انتخابات را برگزار کند در یک اقدام جالب توجه به اعضای اتحادیه پیام داده انتخابات کنسل شده است وقرار است فراخوان مجدد بگذارند ودر انتخابات شرکت نکنید.

این درحالی است که در هفته سوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به طور حتم انتخابات اتحادیه اش برگزار می شود واین رییس اتحادیه اصلا درلیست نیست.  وی می ترسد با تغییر هیات مدیره تخلفات بی شمارش افشا شود به همین دلیل همراه برخی ازا روسای اتحادیه دیگر به فرافکنی روی آورده است. وی بیش از دوسال است بدون اعتبارنامه در اتحادیه نشسته واموالی ازاتحادیه رابه خودش فروخته است.

همچنین از هفته جاری علی رغم مخالفت برخی از روسای اتحادیه های که انتخابات اتحادیه هایشان به دور دوم کشیده شده است زمان بندی دور دوم در تهران هفته بعد اعلام می شود. شواهد نشان می دهد روسای اتحادیه های صنفی که نامشان در لیست داوطلبان وجود ندارد نشست های با برخی از داوطلبان عضویت در هیات مدیره وبازرسی داشته اند. نوچه هایشان در دفاتر لوکس نیز برخی از این داوطلبان را تهدید می کنند تا اگر رای آوردند پدرخواندگی رییس از دور خارج شده را قبول کنند.

متاسفانه عوامل برخی از روسای اتحادیه های که در مرحله برگزاری انتخابات هستند به هر ترفندی برای کاهش مشارکت مردم پای صندوق های رای اقدام می کنند و وقتی انتخابات دور اول به حدنصاب نرسید این اتفاق را به دلیل بزرگواری وقدرت رییس اتحادیه مشمول قانون نظام صنفی می دانند.

آیا نهادهای امنیتی ونهادهای ناظر بر عملکر هیات مدیره اتحادیه ای صنفی نسبت به ترفندهای برخی روسای اتحادیه های صنفی اشراف دارند ؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا