مشاور طرح توسعه سرمایه‌گذاری یک پتروپالایشگاه گفت: مهم‌ترین چالش احداث پتروپالایشگاه‌ها، تامین مالی آنها است، اما تاکنون در این حوزه صرفا شعار داده شده است و هیچ برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرگزاری فارس، قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی یا همان قانون احداث پتروپالایشگاه در سال ۹۸ توسط نمایندگان مجلس تصویب شد تا بدین صورت گام مهمی برای گذر از خام‌فروشی نفت و احداث پتروپالایشگاه‌ها برداشته شود.

پس از تصویب آیین‌نامه این قانون در هیئت وزیران و فراخوان عمومی وزارت نفت و بررسی طرح‌های پیشنهادی برای احداث واحدهای پالایشی و پتروپالایشی، در نهایت ۸ طرح پتروپالایشگاهی شامل ۵ طرح احداث پتروپالایشگاه نفت خام و ۳ طرح پتروپالایشگاه میعانات گازی موردتایید وزارت نفت قرار گرفتند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اجرای این قانون که تاکنون سه بار موردتاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، در دستور کار جدی وزارت نفت قرار گرفت تا وضعیت طرح‌ها موردبررسی قرار گرفته و موانع پیش‌روی آنها برداشته شود.