به گزارش پایگاه خبری کارو نشان دبنا به نقل از ترشیز خوان؛ استاد دانشگاه توضیح می دهد: جراحی اقتصادی چرا و چگونه لازم است؟ چه کسانی از مزایای ساماندهی یارانه بهرمند خواهند شد؟ چند نفر یارانه آراد مصرف می کنند و یارانه آرد تا کنون برای چه کسانی پرداخت شده است!؟ کلیپ خبر ترشیز خوان […]

به گزارش پایگاه خبری کارو نشان دبنا به نقل از ترشیز خوان؛ استاد دانشگاه توضیح می دهد: جراحی اقتصادی چرا و چگونه لازم است؟ چه کسانی از مزایای ساماندهی یارانه بهرمند خواهند شد؟ چند نفر یارانه آراد مصرف می کنند و یارانه آرد تا کنون برای چه کسانی پرداخت شده است!؟
کلیپ خبر ترشیز خوان