رئيس اتاق اصناف تهران همزمان با فرارسيدن ۲۷ ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي، در پيامي اين روز را به فعالان اين عرصه تبريک گفت.

بسم الله الرحمن الرحيم

روز ارتباطات و روابط عمومي تداعي گر اهميت و نقش روز افزون دنياي ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده هر مجموعه اي تبديل شده است.

امروزه روابط عمومي به عنوان بازوي توانمند مديريت تلقي ميشود که ميبايست با روزآمدسازي، نوآوري و به کارگيري ابزارهاي نوين ارتباطي، به تبيين هر چه بهتر سياست ها و برنامه هاي سازمان پرداخته و افقي روشن و اميد بخش را به روي مجموعه بگشايد.

فعالان اين حوزه با به کار گيري هنر، مهارت، تدبير و دانش حرفه اي خود، فضايي سالم براي تعامل و ارتباط اثر بخش را فراهم و در تعاملي سازنده با رسانه ها از هويت سازماني خويش صيانت ميکنند.

اينجانب فرارسيدن ۲۷ ارديبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومي را به تمامي فعالان اين عرصه به ويژه روابط عمومي اتاق اصناف تهران و همچنين روابط عمومي اتاق هاي اصناف سراسر کشور که در راستاي توسعه خانواده بزرگ اصناف گام برميدارند صميمانه تبريک و تهنيت عرض مينمايم.

قاسم نوده فراهاني
(۱۴۰۱/۰۲/۲۷)