کمترازسه ماه فرصت کافی بود تا نشان داده شود دبیرخانه هیات عالی نظارت مکانی است که تصمیماتش بالابی قابل تغییراست. حالا می توان حدس زد که چرا در کمیسیون های نظارت به بخشنامه های دبیرخانه هیات عالی نظارت اهمیتی نمی دهند وکار خودشان را می کنند. می توان گفت این بخشنامه به روز رسانی می شود.

با نامه نگاری روسای اتاق اصناف مراکز استانها اولین تعپیق انتخابات به ۲۶شهریورماه ۱۴۰۱ابلاغ شد تا معلوم شود هرنامه ای دبیرخانه هیات عالی نظارت با درخواست هیات رییسه اتاق اصناف ایران و روسای انحادیه قابل تغییراست. با این شرایط چه کسی می تواند قاطعانه بگوید بخشنامه های صادرازاین دبیرخانه به طور قطع تغییرنمی کند؟
براساس بخشنامه جدید دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزارت صمت روز ۲۶شهریورماه ۱۴۰۱ انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف درسراسرکشور برگزارمی شود. البته با توجه به عملکرد دبیرخانه هیات عالی نظارت در طول ۱۸ماه اخیر امتظارمی رود این تاریخ حداقل چندین بار دیگر تغییر کند تا جمع دوستانی که به انحادیه های دیگر رفتند ومی خواهند با رییس شدن دراتحادیه دیگر برای هیات رییسه بیایند جمع شود.
ازجمله علت این تغییر که قابل پیش بینی بابت اولین‌تعویق بود اعلام‌ زمان برگزاری انتخابات اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران برای روز ۳۱مردادماه ۱۴۰۱ است که ارتباطات بسیار خوبی بین داوطلب ریاست انحادیه مذکور با آقای مفتح قایم مقام وزیرصمت و چند تن دیگراست.
البته خاطرنشان می گردد چون امکان رسیدن چند دواطلب عاشق صندلی ریاست به ۱۶شهریورماه محال است باید منتظر تعویق های چندین باره باشیم.
این دومین اصلاحیه بخشنامه ای است که دبیرخانه هیات عالی نظارت با دستور قایم مقام وزیرصمت انجام می دهد. با این قبیل بخشنامه زدن وبعد دستور رسیدن که عو‌ض کنید می توان به راحتی متوجه شد که در طول چندین ماه گذشته چرا حتی اداره صمت یک شهرتوجه ای به بخشنامه دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف نمی کند.
اینکه در دولت آیت الله رییسی یک مقام مسوول با این قبیل نامه نگاری و بخشنامه زدن موجب می شود خانواده دو میلیون و۵۰۰هزارنفری اصناف دلسرد به دولت شوند جای سوال است. آیا نباید رییس چمهور دراین خصوص وارد عمل شود؟
راستی برگزاری انتخابات اتحادیه صوت وتصویر تهران چی شد و چرا علی رغم بخشنامه دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت تهران برگزارنمی شود؟ چرا ۱۴اتحادیه در تبریز با وجود اینکه مشمول اسقاط شرایط هستند تغییر نمی کنند؟
اینکه درفرازی ازاین نامه پرمهرومحبت به برگزاری انتخابات انحادیه و به قانون نظام صنفی اشاره شد ولی اتحادیه یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ازمهر۱۳۹۸تاکنون انتخابات برگزار نکرد را باهم مقایسه کنیم چه کارمفیدی انجام باید داد؟
آیا افراد فاقد اعتبارنامه هم با هم می توانند ثبت نام کنند؟ با ثبت نام افرادی که فاقد اعتبارنامه هستند با هم همین نامه را می زنید؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا