ساماندهی یارانه‌ها یک طرح لازم و مورد اجماع در طی چند دهه گذشته است؛ اما به نظر می‌رسد که اغلب دولت‌ها به دلیل دغدغه‌های سیاسی - امنیتی و جلوگیری از کاهش سبد آراء خود، از اجرای این قانون پرهیز نموده و یا آن را به طور ناقص اجرا کردند. ولی دولت سیزدهم در تلاش است؛ بسترهای اجرایی شدن قانون مذکور را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از  ترشیز خوان؛ بخش اول چالش‌ها اقتصاد ایران با تحلیل دیدگاه‌های کارشناسان، تاثیرگذارترین مسائل اقتصادی امروز جامعه ایران که می‌توان از آنها به عنوان ابر چالش‌ها یاد کرد عبارت‌اند از:

۱. تعمیق شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه؛

۲. مسئله جمعیت، مهاجرت و اشتغال جوانان؛

۳. ساختار نظام بانکداری و سفته بازی مشاغل کاذب؛

۴. ریزگردها، فرسایش خاک و کاهش ذخائر آب کشور؛

۵. ضعف نوآوری و خلاقیت در تولید دانش‌ها نوین و فن‌آوری‌های کاربردی؛

۶. نظام تمشیت اقتصاد نفتی، تامین معیشت و تقویت عدالت اجتماعی؛

۷. ساماندهی یارانه‌ها به عنوان یک خدمت پر هزینه و کم بازده.

✳️ اقتصاد تبخالی
از میان چالش‌های مطرح شده، مهمترین مسئله اقتصاد یارانه‌ای امروز ایران؛ تکیه بر منابع نفتی، ضعف در سامانه تدبیر امور معیشتی و توزیع هدفمند و مؤثر یارانه‌ها است که این اقتصاد را به مبدأ تولید تورم و محفلی برای کنشگری مخرب مفسدان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل نموده است. به تعبیر دیگر؛ طرح توزیع یارانه‌ که قرار بود دستگیر مستمندان باشد، به پابندی تبدیل شد که حرکت اقتصادی کشور را کند و باعث سرریز شدن مسائل اقتصادی به سایر عرصه‌های زیست اجتماعی و حکمرانی شده است. با این وجود اقتصاد یارانه‌ای – به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی – را می‌توان به ویروس تبخالی تشبیه کرد که؛ رانت‌خوران و بهره‌برداران که مستحق دریافت آن نیستند را جذب و خود مبدأ تولید و تکثیر انواع اقسام مفسدها می‌کند. مهمترين بهره‌مندان از یارانه کالاهای اساسی عبارت‌اند از:

۱. مفسدان اقتصادی و مدیریتی به عنوان ویژه خوران؛

۲. دلالان ارزی در پوشش وارد کننده کالاهای اساسی؛

۳. شرکت‌های اقتصادی خارجی به خاطر سودآوری صادرات کالاهای اساسی به داخل ایران؛

۴. میلیون‌ها مهاجر خارجی مقیم ایران به عنوان مصرف کننده کالاهای اساسی؛

۵. ده‌ها میلیون خارجی – افغانی، عراقی، پاکستانی و ترک – ساکن در پیرامون مرزها به عنوان مصرف کننده کالاهای اساسی در حال قاچاق از کشور.