در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا ، بررسى مشكلات زنجيره ى ارزش پوشاك، كيف، كفش و چرم در نهاد رياست جمهورى با حضور دكتر مخبر معاون اول محترم رئيس جمهورى، دكتر فاطمى امين وزير صنعت، معدن و تجارت، دكتر برادران معاونت صنايع وزارت صمت، دكتر نيازى معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و جمعى از رؤساى اتحاديه ها، انجمن ها و تشكل هاى صنفى و صنعتى در نهاد ریاست جمهوری صبح دیروز برگزار شد.