نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران گفت: کاهش قدرت خريد مردم رکود در بازار را تشديد کرده و من نيز نمي‌خواهم و نمي‌توانم منکر اين مهم شوم، اما گزارشي از تعطيلي واحدهاي صنفي در اين روزها به دليل ورشکستگي به‌ دست ما نرسيده است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از به نقل از اتاق اصناف تهران ، قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران اعتراض هاي اخير صنف فروشندگان لوازم خانگي را به بازرسي هاي اخير تعزيرات حکومتي نسبت داد و افزود: بخشي از اعتراض اين صنف بر حق است. بنا به قوانين جديد توليدکنندگان و واردکنندگان ملزم هستند که بر کليه کالاهايي که در بازار عرضه مي کنند برچسب جامع تجارت را نصب کنند که متاسفانه کالاهايي که از سال هاي گذشته خريداري و در انبار فروشندگان وجود دارد اين برچسب را ندارند.

نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران در ادامه بيان کرد: ۲۲ خرداد بازرسان تعزيزات حکومتي براي رصد انبارهاي فروشندگان لوازم خانگي به خيابان سه راه امين حضور رفته بودند که اين فروشندگان کرکره واحدهاي صنفي خود را پايين کشيدند.

رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به مشکل تراکنش مالياتي صنف لوازم خانگي، تصريح کرد: جلساتي را اتاق اصناف با سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد، برگزار کرد و درنهايت مقرر شد تراکنش هايي در سال ۹۹ که جزو کسب و کار صنوف نبوده معاف از ماليات شوند اما از سال ۱۴۰۰ به بعد مبناي اخذ ماليات تراکنشهايي که صورت گرفته است، باشد.

به گفته نوده فراهاني؛ اظهارنامه صنف لوازم خانگي و ساير صنوف تا ۱۵ تير تمديد شد.

نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران در پاسخ به اين پرسش که سراجان نسبت به فعاليت اتباع خارجي در صنف خود اعتراض دارند و بر اين باورند که فعاليت آنها در کسب و کار آنها خلل ايجاد کرده است آيا اتاق اصناف با اين اعتراض همراه است؟ افزود: اتباع خارجي ساليان سال است که در اين صنف فعال هستند پرسش اين است که چرا اعتراض خود را در اين زمان طرح کردند؟ اين اتباع از وزارت کشور مجوز فعاليت دارند وقتي دولت و نظام به آنها مجوز مي دهد من نمي توانم در اين خصوص اظهار نظر کنم.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران کاهش فروش روزانه کسب و کارها را پذيرفت و افزود: کاهش قدرت خريد مردم رکود در بازار را تشديد کرده و نمي خواهم و نمي توانم منکر اين مهم شوم؛ اما گزارشي از تعطيلي واحدهاي صنفي در اين روزها به دليل ورشکستگي به دست ما نرسيده است.

نوده فراهاني تاکيد کرد: بيشتر روساي اتاق هاي اصناف کل کشور از رکود حاکم در بازار شکايت دارند. چراکه فروش واحدهاي صنفي در دو مرحله شيوع بيماري کرونا کاهش چشمگيري کرد و اين روزها نيز قدرت خريد مردم تقليل پيدا کرده است از اين رو خواستار تخفيف در ميزان ماليات هستند و به نظر مي رسد که اين درخواست به جا باشد.

رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه امکان تعويض لوازم خانگي براي مردم دشوار شده است، افزود: قدرت خريد مردم در بازار تاثير مستقيمي گذاشته است و نمي توان تاييد کرد که شرايط مالي صنوف مساعد است.

نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران در پايان گفت: گزارشي از تاثير قطعي برق براي صنوف به دست ما نرسيده است و از هفته هاي آينده اثرات آن ملموس خواهد شد.