دور دوم انتخابات اتحادیه خواربارفروشان وبقالی های تهران در حالی برگزار می شود که اگر اعضا مشارکت نکنند قدیمی ترین اتحادیه صنفی ایران منحل خواهد شد وبا یک اتحادیه دیگر باید ادغام شود اما آیا اعضای قدیمی تریم اتحادیه دیگر می گذارند اتحادیه اشان منحل شود ویا با مشارکت حداکثری هویت خودشان را حفظ می کنند؟

روز دوشنبه هفته جاری انتخابات قدیمی ترین اتحادیه صنفی در کشور در حالی برگزار می شود که دور اول انتخابات به دلیل مشارکت کمتر اعضا به حد نصاب نرسید و صفر فرهمندجم رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان وبقالی تهران در گفت وگوی اختصاصی با دبنا گفت: اعضای فهیم این اتحادیه با درک درست از شرایط حساس اتحادیه به طور حتم با مشارکتی بی نظیر پای صندوق رای می آ یند تا مانع از احلال اتحادیه شوند.
وی با اشاره به اینکه هیات میدره جدید افرادی توانمند وبا تجربه هستند گفت: لیستی که تهیه شد کاملا مورد حمایت بنده وتمام هات مدیره فعلی است که مشغول خدمتگذرای هستیم.
وی گفت: تغییر جزی از ذات کار است وهرسلامی با خود به طور حتم خداحافظی همراه داردو ما مطیع قانون هستیم وبراساس قانون این تغییرات انجام می شود. پیشکسوتان صنف هم هروقت اعضای جدید اتحادیه بخواهند تمام قد کنارشان هستند.
وی باشاره به برنامه های هیات مدیره جدید گفت: در جلسه برنامه های افراد ولیست ها را دیدم وحرفهایشان را شنیدیم. به نظر می رسد این لیست وافرادی که دراین لیست قرار دارند به ترتیبی که نشان می دهد می توانند جایگاه مناسبی در اتحادیه داشته باشند. در نهایت آنچه که برای خدمت رسانی به اعضا مهم است اینکه افرادی توانمند و کار بلد رای بیاورند و این رای امانتی نزد هیات مدیره است که باید از آن محافظت کنند.
رئییس اتحادیه صنف خواربارفروشان وبقالی تهران که بیشا ز ۳۵ سال ریاست اتحادیه را برعهده داشت اضافه کرد: از تمام اعضای صنف درخواست می کنم تاقبل از ظهر پای صندوق رای که آدرسش را دادیم بیایند وبه افراد لیست رای بدهند تا بتوانیم اتحادیه را نگهداریم.
وی افزود: اتحادیه خواربارفروشان هویت وشناسنامه افرادی است که دههاسال ویا بیشتر وکمتر عضو هستند. هم اعضا بیایند و رای بدهند تا اتحادیه ای قوی و سربلند را داشته باشیم.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا