بازار افسار گسیخته قیمت فروش واجاره مسکن در صورتی که دولت اراده ای برای کنترل قانونی واجرایی ان داشته باشد طرحی را یکی از اعضای هیات مدیره مشاوران املاک تهران ارائه کرده است که دیگر هر سایت وفردی نمی تواند برای بازار مسکن تصمیم بگیرد.

عبدالله اوتادی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران طرحی را نوشته که براساس این طرح که ” طرح کارشناسی وقیمت گذرای املاک توسط مشاوران املاک در کشور” نامگذاری شده است به راحتی بازار مسکن در کشور قابلیت اجرایی کنترل توسط اصناف ودولت را دارد.
عبدالله اوتادی به “دبنا” گفت: در این طرح وزارت راه وشهرسازی می تواند از قابلیت وگستردگی مشاوران املاک در سطح کشور بهره گیرد ومشاوران املاکی که فاقد هیچگونه تخلف وشکایت صنفی هستند را درسامانه وزارت راه وشهرسازی ویا کمیسیون تخصصی املاک قرار دهد و مالکین جهت فروش ویا اجاره ملک خود را پس از ثبت در سامانه با توجه به امتیازاتی که پیش بینی شده است. قیمت نهایی را اخذ می کند.
طراح ساماندهی بازار مسکن درکشور با کمک مشاوران املاک همچنین اضافه کرد: براساس امتیازی که ملک کسب کرد قیمت به طور سیستمی تعیین می گردد. مالک بعد از گرفتن پرینت مدنظر ازسیستم مشخصات چند مشاوراملاک را دریافت می کند واین پرینت که به تایید پنج مشاوراملاک دیگر ه مرسیده که همگی از سیستم می گیرند رابه مشاوران املاک منطقه ارائه می دهد تا برای فروش اقدام کنند. هرسایت اینترنتی هم می خواهد این ملک را فایل کند باید پرینت این سامانه را هم در فایل قرار دهد .
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص نحوه کنترل بازار اجاره بها دراین طرح گفت: با اجرای این طرح هرقیمتی که مالک بخواهد اجاره بگذار اصلا شدنی نیست و هرمشاور املاکی که بخواهد خارج از قیمت تعیین شده ملک برای اجاره به مستاجر اجاره بدهد مرتکب تخلف صنفی خواهد شد.
اوتادی اضافه کرد: برای تعیین قیمت اجاره درزمان امتیاز دهی به طور خودکار سیستم قیمت زمین را از کل قیمت ملک کسر کرده وبراساس مصوبه ای که دولت هرساله تعیین وبه سیستم ارائه می دهد قیمت اجاره هرواحد مسکونی نیز براساس قیمت ساخت بنا با کسر قیمت زمین لحاظ می گردد وبه این ترتیب در بازار اجاره بها درهرنقطه از کشور هیچ کسی نمی تواند به دلخواه اجاره تعیین کند.
وی خاطر نشان کرد: دراین طرح دولت می تواند از پتانسیل ۱۵۰ هزار واحد صنفی مشاور املاک در کشور بهره گیرد. .بخشی از درامد حاصل ازاین طرح را برای امور اموزشی وتحقیق وپژوهش های علمی از سوی اصناف استفاده کند.
گفتنی است که به زودی جزییات بیشتری از این طرح را که باعث حذف اشفتگی در بازار مسکن کشور با کمک مشاوران املاک می شود را “دبنا ” منتشر خواهد کرد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا