کتاب «آشنایی با فرآیندهای شیمی آلی برای مدیران پتروپالایشگاهی» به چاپ چهارم رسید؛

کتاب «آشنایی با فرآیندهای شیمی آلی برای مدیران پتروپالایشگاهی» برای آگاهی کامل از مفاهیم، اصطلاحات و فرآیندهای رایج در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به قلم دکتر غلامپور به چاپ چهارم رسید.
به گزارش دبنا، امروزه در صنعت پتروشیمی، مدیران نسل قبلی که عمدتا تحصیل کرده رشته‌های نفت و پتروشیمی بودند، کمتر حضور دارند.
برای مدیران تحصیل کرده دانشگاهی در صنعت نفت و پتروشیمی، درک مفاهیم مختلف مطروحه در این رشته‌های تحصیلی، چندان مشکل نیست؛ اما مفاهیم مذکور برای تحصیل‌کردگان در سایر رشته‌های غیر مرتبط با شیمی و صنعت نفت و فرآورده‌های آن، که امروزه اغلب در سمت‌های مدیریتی صنعت پتروشمی قرار دارند، کمی مشکل به‌نظر می‌رسد.
هم اکنون در بسیاری از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پائین دستی آن، مدیران میانی و ارشد، فعالیت می‌کنند که بعضا از این صنایع و اصطلاحات و فرآیندهای رایج در آن، آگاهی کافی ندارند؛ و به همین دلیل در درک مفاهیم اولیه صنایعی که در آن مشغولند؛ با دشواری روبرو هستند.
بعضا این مدیران علیرغم شایستگی لازم، در درک رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ضعف داشته و به‌علت عدم شکل‌گیری پایه‌ای اینگونه مفاهیم، در دوران تحصیلات تکمیلی و عدم دارا بودن وقت کافی جهت مطالعه جدی شیمی آلی، نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته به آن، در دوران مدیریت خود، امکان به ظهور رساندن کاملتر، شایستگی‌های خود، به‌عنوان مدیران میانی و ارشد این صنایع را پیدا نمی کنند.
جهت آگاهی کامل از مفاهیم، اصطلاحات و فرآیندهای رایج در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می‌توان به کتاب «آشنایی با فرآیندهای شیمی آلی برای مدیران پتروپالایشگاهی» انتشارات کریمخان زند، به قلم دکتر اسداله غلامپور، مدیرعامل مگا پتروشیمی کیان، مراجعه کرد که به چاپ چهارم رسیده است.