رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش و عمده فروشان مواد شوينده و پاک کننده تهران گفت: بعد از اعمال افزايش قيمت شوينده ها، مشکل کاهش عرضه در اين بازار برطرف شده است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، مرتضي جعفري، رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش و عمده فروشان مواد شوينده و پاک کننده تهران شرايط بازار شوينده را پايدار توصيف کرد و گفت: بعد از تصويب افزايش قيمت ۲۵ درصدي شرايط پايدار به بازار شوينده بازگشته و توليدکنندگان کالا را به طور کامل عرضه ميکنند. عطش خريد هم وجود ندارد و آرامش بر بازار حاکم است.

وي افزود: توليدکنندگان قبل از دريافت مجوز افزايش قيمت با توجه به افزايش دستمزد، کرايه حمل و تورم سالانه مشکلاتي داشتند. اما سازمان حمايت تا دو هفته پيش با افزايش قيمت محصولات شوينده موافقت نکرد و در حال حاضر کالاها با افزايش ۲۵ درصدي قيمت نسبت به سال قبل عرضه مي شود.