رئيس اتحاديه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين تهران اتحاديه ها را تشکل غيرانتفاعي خواند و بيان داشت: مهمترين ويژگي و اساس اتحاديه ها بر مبناي تعامل بين اعضا و ارکان مختلف حکومت است تا جايي که موجب روان سازي امور و مسائل کاري مربوط به صنف شود و جنبه حمايتي داشته باشد نه نظارتي.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان به نقل از اتاق اصناف تهران ، عبداله اقبالي، رئيس اتحاديه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين تهران گفت: اين درست است که اتحاديه ها با سازمان هاي مرتبط تعامل داشته باشند؛ اما بدون هر گونه هماهنگي با اتحاديه ها، هيچ سازماني اجازه دخالت در امور داخلي و تصميم گيري براي اتحاديه ها را ندارد. به طور مثال اينکه افراد در صنوف مختلف چند دوره مي توانند در انتخابات اتحاديه ها شرکت و عضو هيات مديره باشند بايد کاملاً در اختيار اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف قرار گيرد.

وي تصريح کرد: با دخالت و تعيين قوانين و خط مشي، تنها به شعور و جايگاه اصناف بي احترامي مي کنند؛ شعوري که خود مي داند چه کسي را هيات مديره اتحاديه خويش براي دفاع از حقوق خود انتخاب کند نيز بايد ديگر سازمان ها تصميم بگيرند در حاليکه اين تصميم بايد تنها در اختيار بخش خصوصي که همان صنوف هستند واگذار شود.

اقبالي در خصوص نظارت بر عملکرد اتحاديه ها تصريح کرد: از آنجايي اين نظارت در وحله اول بر عهده اتاق و سپس سازمان صمت است بايد به گونه اي عمل شود که در جهت پيشبرد اهداف صنف و ارتقاي آنها و جنبه حمايتي و راهنمايي داشته باشد.

وي افزود: متاسفانه اين نظارت نه تنها جنبه حمايت ندارد؛ بلکه روزانه بخشنامه هايي ارسال مي شود که جنبه دستوري و در بيشتر مواقع دخالت در امور اتحاديه ها از آنها استنباط مي شود مانند قانون ۱۸۶ ماليات هاي مستقيم که اتحاديه ها را براي صدور و تمديد پروانه کسب درگير مطالبات موديان مالياتي نموده است. کار سازمان به اتحاديه ها محول شده است. چرا اصناف بايد دغدغه سازمان را بر دوش بکشد؟ سازمان خود نيروي انساني دارد و براي مطالباتش از نيرو و وظايف خود کمک بگيرد.

رئيس اتحاديه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين تهران با اشاره به محاسبات ناعادلانه ضرايب مالياتي گفت: محاسبات ضرايب مالياتي بايد بر مبناي عملکرد هر صنفي انجام شود. معامله در صنف فلزات رنگين هم به جهت وزن و هم ارزش ريالي يا ارزي و دلاري قابل مقايسه با کالاهاي خرد نيست. نمي توان سنتي محاسبه کرد. اگر اصولي مورد دقت قرار نگيرد خود باعث فرار مالياتي و پنهان کاري خواهد شد؛ اما اگر محاسبات منصفانه باشد شفاف سازي ها صورت مي گيرد. چرا سازمان از روساي اتحاديه ها براي محاسبات ماليات و ضرايب مشورت نمي گيرد؟

اقبالي با ابراز تاسف از تصميم حذف نماينده اصناف در شعبات تعزيرات بيان کرد: اين موضوع از جمله مواردي است که متاسفانه بدون اطلاع اتاق اصناف و اتحاديه ها انجام شده است. نمايندگي اصناف به عنوان مهره اثر گذار در هيات هاي تعزيرات کاملاً محرز بوده است؛ اما به ناگاه بدون نظر خواهي، نماينده اصناف را در اين هيات ها حذف کردند تا کسي براي دفاع از اتحاديه ها حضور نداشته باشد. اين عين کشتن تظلم خواهي است.