رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران گفت: اگر طرح کارتي شدن نان به طور کامل اجرايي نشود و اصلاح قيمت نان و پرداخت مابه التفاوت براي نانوايان طبق آنچه برنامه ريزي شده بود انجام نشود، بسته شدن زنجيره اي واحدهاي نانوايي سنتي اجتناب ناپذير است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان به نقل از اتاق اصناف تهران ، بيژن نوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران گفت: قرار بر اين بود که قبل از اجراي طرح بدون تغيير قيمت نان براي مصرف کننده، قيمت جديد براي نانوايان بر اساس هزينه هاي توليد و آرد تعيين شود و مابه التفاوت با همکاري بانک ها به حساب نانوايان واريز شود.

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران زمان اجراي طرح نان کارتي در پايتخت را اعلام کرد و گفت: قرار بر اين است از ۳۱ تير ۳۲۰۰ دستگاه کارت خوان بين نانوايان سنتي تهران که آرد يارانه اي دريافت مي کنند توزيع شود.

وي با اعلام اين موضوع افزود: طرح توزيع کارتي نان در پايتخت با تصميم کار گروه آرد و نان استان اجرايي خواهد شد.

نوروز مقدم ادامه داد: با اين روش از يک سو قيمت نان براي مصرف کننده تغيير نمي کند و از سوي ديگر واحدهاي نانوايي امکان ادامه فعاليت با جبران هزينهها را پيدا مي کنند.

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران با تاکيد بر اينکه طرح در حال اجرا به صورت ناقص است، افزود: طرح توزيع کارتي نان در کشور و پايتخت در حالي آغاز شده که هنوز وضعيت قيمت جديد نان و جبران هزينه هاي واحدهاي نانوايي روشن نشده است.

به گفته نوروزي مقدم عدم اصلاح قيمت نان براي نانوايان و جبران هزينه هاي آنها، ادامه فعاليت بسياري از واحدهاي نانوايي را دشوار کرده است

وي آخرين نرخ گذاري نان را مربوط به سال گذشته عنوان کرد و گفت: فقط هزينه کارگري نسبت به سال گذشته افزايش ۵۷ درصدي داشته و به همراه آن ساير هزينه ها نيز رشد چندين برابري را تجربه کردهاند.

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران معتقد است؛ اگر طرح کارتي شدن نان به طور کامل اجرايي نشود و اصلاح قيمت نان و پرداخت مابه التفاوت براي نانوايان طبق آنچه برنامه ريزي شده بود انجام نشود، بسته شدن زنجيره اي واحدهاي نانوايي سنتي اجتناب ناپذير است.