رئيس اتحاديه بارفروشان تهران در آخرين وضعيت بازار ميوه هاي تابستاني گفت: با توجه به فراواني بار، قيمت ۶۶ قلم ميوه و صيفي در روز اعياد قربان و غدير از ثبات برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: همچنين در عرضه هيچ يک از ۶۶ قلم ميوه در تابستان کمبودي گزارش نشده است.

دارايي نژاد بيان کرد: هم اکنون هر کيلو، انجير زرد ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان، موز اکوادور ۲۷ هزار تومان، موز هندي ۲۴ هزار تومان و هرکارتن آناناس ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در ميدان مرکزي عرضه مي شود.

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: با توجه به فراواني ۶۶ قلم ميوه و صيفي، قيمت در روز اعياد تغييري ندارد. کما اينکه قيمت ميوه نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد که قيمت کنوني هر کيلو آلبالو ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، گيلاس ۴۵ تا ۱۰۰ هزار تومان، زردآلو ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان، انجير زرد ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، انگور عسگري ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، انگور ياقوتي ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان، شليل ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، هلو ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، سيب گلاب ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان، شاتوت ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان، توت فرنگي ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، موز ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان و خيار ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان است.

مسئولان اتحاديه بارفروشان اعلام مي کنند که با افزايش عرضه ميوه هاي وارداتي قيمت بحدي کاهش يافته که واردکنندگان متضرر شدند و در خصوص ميوه هاي داخل قيمت نسبت به هفته قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.