رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: بهتر است مردم براي سرمايه گذاري نيز مصنوعات طلا خريداري کنند، که بدون هيچ ريسکي است و به بازار طلاي آب شده اگر اطلاعي ندارند، ورود نکنند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار داشت: در حال حاضر عمده تقاضا در بازار مربوط به خريد و فروش طلاي آب شده يا همان خام است.

وي بيان کرد: خريد طلاي آب شده نيز نسبت به يک سال گذشته با کاهش روبه رو شده، هرچند که حضور در اين بازار را ما به مردم توصيه نمي کنيم، زيرا اين بازار براي مردم عادي که تخصصي در اين رابطه ندارند، همراه با ريسک است.

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: در رابطه با خريد طلاي آب شده فاکتور رسمي فروش صادر نمي شود و اگر در عيار و يا وزن طلا مشکلي وجود داشته باشد، خريدار اگر در اين کار خبره نباشد، با ضرر و زيان روبه رو مي شود و دستش به نوعي هيج جا بند نيست، زيرا فاکتور خريد را در اختيار ندارد.

محمدولي افزود: بنابراين بهتر است مردم براي سرمايه گذاري نيز مصنوعات طلا خريداري کنند، که بدون هيچ ريسکي است و به بازار طلاي آب شده اگر اطلاعي ندارند، ورود نکنند، زيرا تنها واحدهاي صنفي طلا و جواهر که در اين زمينه سر رشته دارند اقدام به خريد و فروش طلاي آب شده، دسته دوم و مستعمل مي کنند.