در راستاي ارايه گزارش کارگروه احياي فرهنگ خمس در اصناف کشور ابراهيم درستي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و رئيس کارگروه احياي فرهنگ خمس در اصناف کشور با آيت‎الله نعيم‌آبادي رئيس بنياد بين‎المللي احياي فرهنگ خمس ديدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ذبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، در اين ديدار که با حضور اعضاي کارگروه احياي فرهنگ خمس در اصناف برگزار شد، ابتدا ابراهيم درستي رئيس کارگروه گزارشي از اقدامات دفاتر کارگروه در تهران و شهرستان ها به رياست بنياد بين‎المللي احياي فرهنگ خمس ارائه نمود.

در ادامه آيت الله نعيم‎آبادي، رئيس بنياد بين المللي احياي فرهنگ خمس گفت: ارتباط بازاريان و روحانيت از قديم مرسوم بوده است و اصناف و بازار همواره پشتوانه بزرگ حوزه بوده اند.

آيت‎الله نعيم آبادي افزود: اميدواريم با همراهي اصناف بتوانيم کاري کنيم که در محضر امام زمان(عج) سربلند باشيم. بنابراين عمل به امر خير خمس به خود اصناف واگذار شده است و اين کارگروه تنها جنبه فرهنگ سازي دارد.

در پايان اين ديدار آيت‎الله نعيم آبادي، رئيس بنياد بين المللي احياي فرهنگ خمس از اقدامات صورت گرفته توسط کارگروه احياي فرهنگ خمس در اصناف کشور تقدير به عمل آورد.