رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران گفت: مرغ در بازار به قيمت مصوب رسيده و فروش با نرخ هاي بالاتر تخلف است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، مهدي يوسف خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران عنوان کرد: قيمت کنوني هر کيلو مرغ زنده درب مرغداري ۳۸ هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشي ها ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.

گزارش ها نشان مي دهد که قيمت مرغ گرم بسته بندي کيسه اي در حال حاضر در بازار تهران نسبت به روز گذشته تغييري نداشت و هر کيلو ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه مي شود.

همچنين ران مرغ با پوست به قيمت ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان و فيله مرغ ۱۱۵ هزار تومان است.

يوسف خاني قيمت هر کيلو ران مرغ با کمر ۵۰ هزار تومان، ران مرغ بدون کمر ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، سينه بي استخوان ۱۱۰ هزار و فيله مرغ را ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرده و افزود: با وجود افزايش هزينه هاي توليد مرغداران خواستار اصلاح نرخ مرغ هستند که به سبب نبود تقاضا و کشش بازار بعيد است که ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ را افزايش دهد.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران متذکر شد: روزانه حدود ۱۶۰۰ تن مرغ در تهران عرضه مي شود، در حاليکه قبل از آزادسازي نرخ ميزان عرضه به ۲ هزار تن در روز هم مي رسيد.