رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران گفت: اگر دولت آرد را مجاني در اختيار نانوايان قرار بدهند باز هم کفاف تامين هزينه‌هاي نانوايان را نمي‌دهد از اين‌ رو نانوايان مجبورند يا کم ‌فروشي يا گران فروشي کنند؛ اما از سوي ديگر تعزيزات جريمه نانوايان را ۵ تا ۱۰ برابر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، محمد سليماني، رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران با اشاره به مشکلات طرح هوشمندسازي يارانه آرد نانوايان در تهران، گفت: بنا به اين طرح آرد با نرخ آزاد به نانوايان داده خواهد شد اما نان همچنان با همان نرخ ۱۴۰۰ به مردم فروخته خواهد شد و اين مابه التفاوت قيمت آرد و نرخي که نان به مردم فروخته مي شود را دولت به نانوايان پرداخت مي کند.

وي با بيان اينکه آمار دقيقي از نانوايان فعال در تهران وجود ندارد، تصريح کرد: تعدادي از مجوزهاي فعاليت نانوايان در دست بررسي است و مشخص نشده است که اين واحدها اين دستگاه را دريافت مي کنند يا خبر؟

سليماني با تاکيد بر اينکه بانک سپه مي گويد اداره غله آمار نانوايان را به آنها نداده است، افزود: اتحاديه موظف نيست که بررسي کند چند واحد هنوز مجهز به اين دستگاه ها نشده اند؛ اما با هدف تسهيل در اجراي اين طرح آمار تعداد نانواياني که هنوز مجهز نشدهاند را به بانک سپه ارائه خواهد داد.

به گفته رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران؛ گزارشي مبني بر تحويل نگرفتن اين دستگاه ها از سوي نانوايان به اتحاديه داده نشده است.

سليماني طرح مجهز کردن نانوايان به دستگاه هاي کارتخوان هوشمند را شفاف ندانست و افزود: حداقل در هر واحد صنفي نانوايي دو کارتخوان با پشتيباني قوي وجود دارد. در حال حاضر پشتيباني اين کارتخوان هاي جديد يک شرکت است و اين شرکت توانايي رسيدگي به مشکلات اين تعداد نانوايي را ندارد؛ چراکه يا اين کارتخوان ها بعضي اوقات آنتن ندارند يا در پرداخت رسيد مشکل دارند.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران تصريح کرد: مردم هنوز با نحوه کارکردن اين دستگاه ها آشنا نشده اند و همين مسئله روند خريد را طولاني کرده است. هر واحد صنفي نمي تواند يک شخص را براي پوز کشيدن مردم استخدام کند از اين رو شاهد تجمع مردم و صف هاي طولاني در نانوايان هستيم.

بنا به اظهارات وي؛ حدود ۹۳۰ نانوايي سنگک با مجوز در تهران فعال است.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران آزادسازي نرخ آرد نانوايان فانتزي و ارزان بودن نان سنتي را بخشي از دلايل صف هاي طولاني نانوايان سنتي معرفي کرد و افزود: عده اي از مردم بخشي از نياز خود را با نان هاي فانتزي تامين مي کردند. قيمت اين نان ها گران شده است از اين رو مردم به نان سنتي روي آورده اند.

وي با اشاره به افزايش نرخ برنج و ماکاراني و غلات، تصريح کرد: نان به نسبت ساير اقلام خوراکي نازل ترين قيمت را دارد از اين رو مردم بيشتر از گذشته نان خريداري و مصرف مي کنند.

سليماني با بيان اينکه نانوايان از پس تامين هزينه هاي واحد صنفي برنمي آيند، تصريح کرد: نرخ نامه نانوايان مربوط به ۱۴۰۰ است اين در حالي است که نرخ مايه خمير، دستمزد کارگر و هزينه خوراک، ماليات، و هزينه هاي حامل هاي انرژي بالا رفته است. اتحاديه آناليز قيمت نان را به کارگروه آرد و نان و وزارت صمت اعلام کرده است؛ اما در اين زمينه شخصي خود را ملزم به پاسخگويي به اتحاديه نکرده است.

وي ادامه داد: نانوايان نمي توانند هر کارگري را در واحد صنفي خود استخدام کنند؛ چراکه طبخ نان نياز به مهارت دارد. اينجا اين پرسش مطرح است که نانوا با اين هزينه هايي که به وي تحميل مي شود چگونه مي خواهد از پس تامين مخارجش برآيد.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران تاثير نرخ آرد موجود در قيمت نان را حدود ۸ تا ۱۰ درصد دانست و افزود: اگر دولت آرد را مجاني در اختيار نانوايان قرار بدهند باز هم کفاف تامين هزينه هاي نانوايان را نمي دهد از اين رو نانوايان مجبورند يا کم فروشي يا گران فروشي کنند؛ اما از سوي ديگر تعزيزات جريمه نانوايان را ۵ تا ۱۰ برابر کرده است.

سليماني با بيان اينکه ادامه فعاليت در شرايط فعلي براي نانوايان دشوار شده است، تاکيد کرد: تعداد زيادي از نانوايان در اتحاديه تجمع کردند و اعلام کردند که ميخواهند واحد صنفي خود را تعطيل کنند اما اتحاديه تلاش کرد آنها را آرام کند و فرصت يک ماه از نانوايان گرفته است که سريعتر نرخ نامه جديد را بگيرد.

وي در پايان گفت: اگر نانوايان يک روز تعطيل شوند شرايط بحراني خواهد شد از اين رو بايد نرخ نامه جديد نانوايان هر چه سريع تر ابلاغ شود.