رئيس اتحاديه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران بيان داشت: يکي از اهداف مهم؛ ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب است؛ چرا که معتقديم سر و سامان يافتن اين واحدها عين نظم و امنيت است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، محمد جواد برازنده، رئيس اتحاديه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران در بيان اهداف و برنامه هاي هيئت مديره جديد جهت پيشبرد اتحاديه بيان داشت: خوشبختانه با توجه به سابقه فعاليت در رسته هاي مختلف و بويژه در رسته خدمات استوک، آهنگران و صنعتگران خودرو به تمامي زوايا و فعاليت هاي صنفي در عرصه تجارت، صنعت و صنف کاملاً اشراف داريم و تمام تلاش خود را براي ساماندهي صنف به کار خواهيم برد.

برازنده ادامه داد: با توجه به اينکه در سال ۱۳۹۴ اتحاديه اوراق فروشان و اتحاديه صنعتگران خودرو با يکديگر ادغام و اتحاديه جديدي تشکيل شد، يک سري از اعضاء متاسفانه ساماندهي نشده و تحت لواي قانون فعاليت نمي کنند؛ بنابراين يکي از اهداف مهم ساماندهي اين اعضا است.

وي تاکيد کرد: احياي بازار شوش به عنوان مقر اصلي فعاليت استوک فروشان خودرو از مهمترين اهداف اتحاديه خواهد بود. همانگونه که قانون و مسئولان نيز به دنبال ساماندهي و نظم شهر هستند، اتحاديه نيز تمام قد به دنبال اين جريان خواهد بود؛ اما از مسئولان انتظار حمايت و همراهي داريم. هر جا که مي توانند براي ساماندهي اعضاي بدون پروانه کمک کنند و از همراهي دريغ ننمايند.

رئيس اتحاديه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران با تاکيد بر اينکه سر و سامان دادن همه واحدهاي بدون پروانه عين نظم و امنيت است افزود: تفاوتي نمي کند تمامي صنوف هر جا که باشند بايد تحت لواي قانون متمرکز کار کنند. نمي شود عده اي قانون را رعايت و مجوز داشته باشند و عده اي قانون گريز، عدالت بايد براي همه باشد.

برازنده هدفمند شدن ۲۱ رسته کاري اتحاديه مذکور از ديگر کارهاي مورد نظر هيئت مديره برشمرد و گفت: متاسفانه پس از ادغام کار خاصي براي رسته هاي مورد ادغام صورت نگرفت؛ بنابراين برنامه داريم اين رسته ها را هدفمند و در يک مسير قرار دهيم. همچنين کليه صنوف وابسته در اين اتحاديه بايد جواز کار داشته باشند.

برازنده تصريح کرد: انتقال صنوف آلاينده و مزاحم به مکاني امن و بدون مزاحمت مي تواند هم رفتار قانوني باشد و هم آسايش و آرامش براي شهري که نبايد صنوف آلاينده موجب مزاحمت شهروندان گردند. وجود بيش از ۲۲۰۰ واحد بدون پروانه کسب در شوش که ثبت نام شان با همکاري ساماندهي و اداره آگاهي انجام شده است از مهمترين اهداف است. قانون طبق ماده ۲۶ بند ۴ صراحتاً تاکيد بر نقل و انتقال اين صنوف به خارج از شهر دارد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اتحاديه با بيش از ۱۰۵۰ عضو با پروانه کسب در تلاش است اين تعداد را ارتقاء دهد. مکان مورد اجرا براي ساماندهي نزديک به شهرري است؛ بنابراين موجب تداخلاتي در عرصه اتحاديه هاي همگن در آن منطقه که زير نظر اتاق اصناف شهرري هستند ايجاد نموده، در حاليکه اين مکان ازسوي ارگان و سازمان ديگري تعبيه گرديده و از سوي ديگر شهر ري هيچ اتحاديه مستقلي براي اين صنوف ندارد و صنوف مجموعه آهنگران و صنعتگران خودرو زير نظر اتحاديه اي کار مي کنند که هيچ اشرافي بر صنوف صنعتگر خودرو ندارند و مناسب نيست که اتحاديه مستقر در شهر ري با ايجاد تداخل براي ساماندهي واحدهاي صنفي اين اتحاديه مانع تراشي کنند.

برازنده از ديگر اهداف مورد نظر هيئت مديره جديد را ارتقاي سطح کمي و کيفي اتحاديه برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر اتحاديه داراي مکاني کوچک است که جوابگوي کارهاي بزرگ نيست؛ بنابراين ايجاد يک مکان درخور شان و اعضا از ضروريات است که براي تحقق اين مهم نيازمند حمايت و کمک دوستان در اتاق اصناف تهران و وزارت و سازمان صمت هستيم.

رئيس اتحاديه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران در پايان تاکيد کرد: بايد با اتحاد و همدلي در کنار هم معضلات بزرگ را کوچک و در نهايت از بين ببريم.